رمان و داستان

آرشیو این بخش

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷-۱۰-۲۶

خلاصه مقاله :

دانلود کتاب رمان در امتداد مرگخلاصه بخشی از کتابمستانه دختری که در آن نزدیکی بود را که شنید ، چشم هایش را با اکراهروی هم فشار داد. از جا بلند شد و با قدم های بلند به سمت در خروجی سالن پیش رفت. دلشبه خاطر بوی فجیع عودی که با دستگاه به سالن می زدند پیچ می رفت. از بچگی از...

ادامه مطلب...

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷-۱۰-۲۶

خلاصه مقاله :

دانلود رمان دورگه خون آشام و جادوگرچرا من؟ چرا من باید دورگه باشم؟ اون هم دورگه چی؟ دورگه خونآشام-جادوگر! به هیچ جایی تعلق ندارم، نه سرزمین جادوگرها و نه سرزمین خونآشامها همش معلق و عذابآور همه به هم مشکوک هستند. برای همه عجیبوغریبم به موجودی تبدیل شدم که حتی نمیدونم دقیقاً...

ادامه مطلب...

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷-۱۰-۲۶

خلاصه مقاله :

دانلود رمان اشک نقره‌ای pdf اندرویدخلاصه: دانلود رمان اشک نقره‌ای عاشقانه قدم می‌زنم و برگ برگ گذشته را ورق می‌زنم و هر چه می‌گردم از او اثری نیست و انگار قرار است سرنوشت به تلخی بگذرد و هیچ‌کس نداند و از کیست و از چیست؟! کمند و سورن طی گذشته‌ای دور عاشق هم بوده‌اند که با...

ادامه مطلب...

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷-۱۰-۲۵

خلاصه مقاله :

دانلود رمان ساهی جلد دومخلاصه: دانلود رمان ساهی جلد دوم گره ی کرواتش رو محکم کرد و لبه های یقه ی پیرهن سفیدرنگش رو با انگشتهاش درست کرد. دستی به ریشش کشید و لبخند محوی روی لبهاش نشوند.نگاهی از داخل اینه به چهره ی خودش انداخت، این لبخند برازنده ی اون نبود! از متن رمان: نفس...

ادامه مطلب...

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷-۱۰-۲۴

خلاصه مقاله :

دانلود رمان ساهی از کیمیا ذبیحیخلاصه: دانلود رمان ساهی فراموش‌کار، کسی که دلش جای دیگر باشد، خطاکار چشم‌هاش روی تک تک کلمات اعلان های تابلوی اعلانات بزرگ رو به روشون چرخید. پرواز استامبول به مقصد فرودگاه امام به علت ترافیک هوایی یک روز به تاخیر افتاد. نفسش رو از شدت حرص به...

ادامه مطلب...