آشنایی با گیاه تکمه ای-خواص و کاربرد تکمه ای

آشنایی با گیاه تکمه ای-خواص و کاربرد تکمه ای

تکمه ای

تکمه ای:

یکساله؛ ساقه ای به ارتفاع ۳۰-۵۰ سانتیمتر، قائم یا بالا رونده، معمولا به حالت سه شاخه ای منشعب، پوشیده با کرک های فشرده. برگها متقابل، مستطیلی- بیضوی تا سرنیزه ای، نوک کوتاه دار، کامل، تقریبا بی دمبرگ، کرکدار، گلها توده شده انبوه در گل اذین سرسان تخم مرغی طویل شده به طول۲-۴، به عرض ۲-۱/۵ سانتیمتر حائل شده توسط یک جفت برگ تخم مرغی – سرنیزه ای کوچک.
گل آذین در انتهای ساقه و شاخه ها قرار گرفته. گاهی محوری؛ برگه ها غشایی، یکی کوچکتر، در قاعده گل، تخم مرغی پهن، منتهی به نیش بلند، دومی بلندتر، سرنیزه ای پهن.
قطعات گلپوش ۵ تایی، سرنیزه ای باریک، در سطح بیرونی پوشیده از کرک های قرمز شونده تو در تو، در برگیرنده تخمدان، دانه قرمز مایل به قهوه ای، درخشان،  فشرده به طرف ناف گرد.

پراکندگی جهانی:

آسیای مرکزی، چین، ژاپن، هندوچین، جنوب آمریکا.

پراکندگی جغرافیایی در ایران:

به حالت کاشته و زینتی در مناطق معتدله و معتدله سرد.

مصارف و کاربردهای گیاه تکمه ای:

گلهای گیاه مصرف می شود، گیاه اثرات درمانی ضد سرفه و ضد آسم دارد، آسم های ششی، برونشیت حاد و مزمن و سیاه سرفه را درمان می کند.
۹-۱۵ گرم از گلهای خشک شده گیاه برای درمان دیابت، فشار خون بالا، زردی، کمی ادرار مصرف میکنند و در میانمار جوشانده گیاه برای درمان سرفه بکار می رود.

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر