آموزش استفاده از دستور input در متلب

آموزش استفاده از دستور input در متلب

آموزش استفاده از دستور input در متلب

با استفاده از این دستور از کاربر مقادیر اسکالر و یا ماتریسی دریافت می شود، به عنوان مثال:

> x=input(‘please get  x=’)

عبارتی که داخل تگ ” قرار میگیرد اختیاری است و بر روی خط فرمان نرم افزار متلب ظاهر می شود. کاربر هر مقداری که در خط فرمان تایپ نماید (چه بصورت اسکالر و چه بصورت ماتریسی) در متغیر x قرار می‌گیرد. مثلا:

please get  x=[1  9;4  8]

از این به بعد مقدار x برابر با ماتریس [8  4;9  1] است. به این نکته توجه کنید که عبارت داخل تگ ‘ ‘  اختیاری است و اگر به شکل زیر پیغام ظاهر شود:

> x=input(‘please get  x’)

در پاسخ آن اجازه ندارید از مساوی و یا هر علامت دیگری غیر از عدد مد نظر را وارد کنید. بنابراین برای پاسخ بصورت صحیح باید بصورت زیر عمل نمایید:

please get x[1  9;4  8]

و حالت زیر با اضافه نمودن مساوی، غلط می باشد:

please get x=[1  9;4  8]

پس در تعیین پیغام کاربر ، کمی دقت کنید تا دچار مشکلی نشوید.

تعریفی که در نرم افزار متلب برای عبارت input وجود دارد بصورت زیر است:


input

Request user input
Syntax

user_entry = input(‘prompt’)
user_entry = input(‘prompt’, ‘s’)

Description

The response to the input prompt can be any MATLAB expression, which is evaluated using the variables in the current workspace.

user_entry = input(‘prompt’) displays prompt as a prompt on the screen, waits for input from the keyboard, and returns the value entered in user_entry.

user_entry = input(‘prompt’, ‘s’) returns the entered string as a text variable rather than as a variable name or numerical value.

Remarks

If you press the Return key without entering anything, input returns an empty matrix.

The text string for the prompt can contain one or more ‘\n’ characters. The ‘\n’ means to skip to the next line. This allows the prompt string to span several lines. To display just a backslash, use ‘\\’.

If you enter an invalid expression at the prompt, MATLAB displays the relevant error message and then prompts you again to enter input.

Examples

Press Return to select a default value by detecting an empty matrix:
reply = input(‘Do you want more? Y/N [Y]: ‘, ‘s’);
if isempty(reply)
reply = ‘Y’;
end


امیدوارم از این آموزش استفاده کرده باشید….

آموزش نرم افزار متلب

نظرات شما :

:: ارسال نظر