آموزش افزایش زمان مطالعه-بهبود عادت مطالعه

آموزش افزایش زمان مطالعه-بهبود عادت مطالعه

چگونه عادت به مطالعه کردن را در خود افزایش دهیم؟

آیا تا کنون درباره اینکه چرا دانشجویان موفق با دانشجویان متوسط متفاوت اند، فکر کرده اید؟ چرا برخی دانشجویان  همیشه در حال مطالعه اند و برخی دیگر تلاشی برای آن نمی کنند؟ آیا این امر به ضریب هوشی یا ژنتیک مربوط می شود یا سایر عوامل هم در آن دخیل است؟ حقیقت امر این است که موفقیت در دانشگاه صرفا به سبب هوش زیاد یا مقدار مطالعه، تعیین نمی شود بلکه موارد دیگری نیز مهم است:

مطالعه یک مهارت است.

برای موفقیت در دانشگاه به مهارت های مطالعاتی نیاز داریم. دانشجویان ابتدا باید این مهارت ها را یاد بگیرند، آنها را تمرین کنند و مهارت های مطالعاتی را ارتقا دهند تا موفق شوند. عادات و روش های مطالعاتی دبیرستان، غالبا برای دانشجویان مناسب نیست. عادت های خوب مطالعاتی، مهارت های مختلفی را شامل می شوند: مدیریت زمان، نظم و انضباط خودآگاهانه، تمرکز، به حافظه سپردن، سازمان دهی و تلاش و همچنین میل به موفقیت.

 پس از خواندن این مقاله قادر خواهید بود نقاط قوت و ضعف خود را در مطالعه شناسایی کنید. این مقاله درباره روش های یادگیری برتر، سازمان دهی مطالعات و روش های به حافظه سپردن مطلب، به شما راهنمایی می کند. این مهارت های مطالعاتی را می توانید به حوزه های دیگر زندگی خود نیز تعمیم دهید: کار و حرفه یا هر فعالیت دیگری که به تفکر، برنامه ریزی، پردازش اطلاعات و نظم خودآگاهانه نیاز داشته باشد. به محض آنکه عادت مطالعه موثر را ارتقا دهید، مطالعه و یادگیری آسان خواهد شدف به جای اینکه سخت تر و بیشتر فعالیت کنید، فقط باید دقیق تر و هوشمندانه تر کار کنید.

تمرین: رویکرد خود را برای مطالعه شناسایی کنید. دور پاسخ درست دایره بکشید.

۱- عادات مطالعاتی من …….. (خوب، متوسط، ضعیف) هستند.

۲- در ازای هر ساعت کلاس، …. (یک ساعت، دو ساعت، بیش از دو ساعت) مطالعه می کنم.

۳- طرحی سازمان یافته و برنامه ای مناسب برای مطالعه دارم. (درست – غلط)

۴- محیطی آرام در اختیار دارم که در آن مطالعه می کنم. (درست – غلط)

۵- با نگرشی مثبت مطالعه می کنم. (درست – غلط)

پایان قسمت اول چگونه به مطالعه کردن عادت کینم؟……

قسمت دوم چگونه به مطالعه کردن عادت کینم؟

گردآورنده: مهندس جعفری

نظرات شما :

:: ارسال نظر