آموزش ایجاد زیر سیستم های شرطی و کنترلی

آموزش ایجاد زیر سیستم های شرطی و کنترلی

با سلام درخودمت شما هستم با آموزشی دیگری از نرم افرار متلب در قسمت سیمولینک.

نگارنده : محمدامین جعفری

1- زیرسیستم های کنترلی

در این بخش قصد داریم حلقه های کنترلی ایجاد کنیم همانند حلقه های کنترلی در زبان برنامه نویسی. حلقه های کنترلی در محیط سیمولینک قابل اجرا هستند:

1- IF-else

2- For

3- While

4- Switch

مثال:

– ایجاد حلقه IF

هدف : آشنایی با نحوه اسفاده از حلقه IF در محسط سیمولینک

1- IF

2- IF Action Subsystem

صورت مساله :

از حلقه IF برای جدا نمودن مقادیر مثبت و منفی یک موج سینوسی و نمایش آن ها به طور مجزا در یک بلوک Scope استفاده می کنیم.

2- ایجاد مدل

ابتدا یک پنجره جدید مدل باز کرده و سپس مراحل زیر را طبق آموزش های پیشین انجام میدهیم

1-2 وارد کردن بلوک ها

– Simulink>>Sources>>Sine Wave                             تعداد 3

ُ- Simulink>>Port&Subsystem>>If                              تعداد 1

– Simulink>>Port& Subsystem>>If Action Subsystem    تعداد 2

– Simulink>>Sinks>>Scope                                      تعداد 1

2-2 مرتب نمودن و وصل کردن بلوک ها

بلوک ها را همانند شکل زیر به هم وصل می کنیم

آموزش سیمولینک متلب

3-2 تنظیمات بلوک ها

با دوبار کلیک کردن روی هر بلوک تنظیمات زیر را در پنجره باز شده بلوک ها انجام می دهیم:

1- در پنجره تنظیمات بلوک های Sine Wavw و sine wave 1 و sine Wave 2  برای هر کدام در قسمت Parameters مقدار Frequency  را pi/5 وارد کرده و ok کنید.

2- روی بلوک Scope دوبار کلیک کرده و در پنجره باز شده در بالا روی گزینه Parameters کلیک کرده، و در پنجره Scope’  Parameters’ در مقابل Number of axes عدد 2 را وارد کرده و ok کنید. با این کار تعداد ورودی های بلوک Scope دوتا می شود. و این بلوک قابلیت نمایش دو نمودار را خواهد داشت.

آموزش matlab simulink

مدل را مطابق شکل زیر تکمیل می کنیم.

آموزش شبیه سازی در matlab

 4-2 اجرا و نمایش نتایج

روی دکمه play در پنجره مدل کلیک می کنیم تا مدل اجرا شود. بعد از اجرای مدل خطوط مربوط به سیگنال های خارج شده از بلوک IF به صورت خط چین ظاهر می شوند. در پنجره Scope مشاهده می شود که که موج بالایی مقادیر مثبت و موج پایینی مقادیر منفی تابع سینوس می باشد.

برای این که نمودار بالا را در پنجره Scope مشاهده کنید حتما باید روی دکمه Autoscale کلیک کنید.

نکات این آموزش

1- همانطور که مشاهده کردین بلوک IF باید به بلوک های Action که در اصل نقش عملگر را ایفا میکنند وصل شود.

2- میتوان در داخل زیرسیستم IF Action عملیات دلخواه خود را قرار داد و این بلوک اعمال مورد نظر را انجام دهد. این بلوک می تواند مانند سایر زیر سیستم ها دارای چندین ورودی و خروجی باشد. این زیر سیستم زمانی عمل خواهد کرد که شرایط متناظر با آن در بلوک IF برقرار باشد.

3- دستور IF در محسط M-file می تواند فاثد قسمت else باشد، بلوک If در سیمولینک نیز می تواند این گونه شود. کافی است در پنجره تنظیمات آن گزینه Show else condition را حذف کنید.

4- بلوک IF می تواند به تعداد دلخواه دارای ورودی باشد. برای این امر کافی است در پنجره تنظیمات این بلوک تعداد ورودی های مورد نظر را در قسمت Number of inputs وارد کرد.

از همراهی شما در این آموزش سپاس گزاریم

مهندس جعفری

سایت فوجی fooji.ir

ذکر منبع برای کپی برداری واجب است.

نظرات شما :

:: ارسال نظر