آموزش بافت عروسک خرگوش قسمت سوم-بافت عروسک نمدی

آموزش بافت عروسک خرگوش قسمت سوم

سارافون:

با میل ۵/۵ میلی متری و نخ دولا آبی روشن ۸۰ دانه سر بگیرید.

۲ رج از زیر ببافید.

بعد نخ را تغییر دهید و با نخ صورتی با یک رج بافت از زیر شروع کنید ۳۳ رج بافت صاف ببافید.

رج بعد: (۲ دانه را با هم از زیر ببافید) تا انتها تکرار کنید (۴۰ دانه).

با یک رج بافت از رو شروع کنید و ۷ رج بافت صاف ببافید. نخ را تغییر دهید و با نخ آبی روشن ۳ رج از زیر ببافید.

جیب:

با میل ۵/۵ میلی متری و نخ دولا صورتی ۴۰ دانه سر بگیرید. با یک رج بافت از زیر شروع کنید، ۸ رج بافت صاف ببافید. نخ را تغییر دهید و با نخ آبی روشن ۳ رج از زیر ببافید.

دانه ها را کور کنید.

بندهای سارافون: (۲ عدد ببافید)

با میل ۵/۵ میلیمتری و نخ دولا آبی روشن ۱۲ دانه سر بگیرید. یک رج از زیر ببافید. دانه ها را کور کنید.

تکه ها را نمدی کنید:

اگر دوست دارید نمدی کنید (آموزش نمدی کردن کلیک کنید)  تکه های بافت با استفاده از روش نمدی کردن نمدی کنیدف بعد تکه های را تا زمانی که هنوز مرطوب هستنددوباره فرم دهید و اجازه دهیدتا به طور کامل خشک شوند.

خاتمه کار:

درز وسط پشت را بدوزید، جیب را در قیمت پایین سارافون بدوزید. سپس روی تمام تکه های بافت را بدوزید و این جیب را با دوخت به ۵ جیب جداگانه تقسیم کنید، سارافون را روی تن خرگوش قرار دهید و بندها را به لبه های بالا روی سرشانه ها بدوزید.

آموزش بافت عروسک خانم خرگوشه با بچه ها قسمت اول

آموزش بافت عروسک خرگوش قسمت دوم

آموزش بافت عروسک خرگوش قسمت سوم

لطفا اگر از  این مطالب استفاده نمودید نظر خود را بنویسید.

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر