آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت چهارم+عروسک زیبا+عروسک بافتنی

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت چهارم+عروسک زیبا+عروسک بافتنی

آموزش بافت عروسک دخترانه

خاتمه کار:

کف, پاشنه و درز وسط پشت هرپا را بدوزید و با الیاف سفت پر کنید.لبه های سر انداخته را به هم سردوزی کنید.از نخ بلند عبور داده از دانه های بالای سر استفاده کنید و درز وسط پشت سر و بدن را بدوزید و حدود4سانتیمتر از پایین را باز بگذارید.
بالای تکه های پاها را بین علامتها در جلو بدن داخل تکه بدن قرار دهید و تکه ته بدن را به لبه پایین بدن سنجاق کنید و سرتاسر همه تکه ها را کوک بزنید,از ناحیه باز به سمت رو برگردانید و سر را با الیاف سفت پر کنید و کمی از نخ هلویی را سفت اطراف گردن در ناحیه علامتها بپیچید و محکم کنید بدن را هم با الیاف پر کنید درز را بدوزید.
درز زیر بازوها را بدوزید و باالیاف سفت پر کنید و بالای دستها را به طرفین بدن در محل فرم داده شده سرشانه بدوزید.
از نخ عنابی چند رشته به طول حدود 65سانتیمتر برش دهید و در محل خود روی سر برای موها با کوک زیر و رو بدوزید,درست در کنار مرکز سر فرق را از جلو تا کنار بالای سر فرم دهید.تمام رشته های نخ را صاف کنید و در پشت سر جمع کنید و در پشت گردن بدوزید.
اکنون رشته های نخ را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و تا انتها بصورت گیس ببافید و یک تکه روبان به عرض 7میلیمتر را اطراف انتهای گیس ببندید و بصورت پاپیون گره بزنید.گل روبانی را روی یک تکه روبان با عرض 7میلیمتر وصل کنید و روبان را همانند یک تل دور تا دور سر ببندید و در پشت سر زیر موی بافته شده بدوزید.
با نخ مشکی گلدوزی و دوخت ساتن چشمها را بدوزید و یک سایه روشن سفید در گوشه بالای هر چشم با نخ سفید گلدوزی کنید.با دوخت مستقیم مژه ها را در بالای هر چشم گلدوزی کنید.با دوخت ساقه دوزی و نخ رنگ پوست بینی را گلدوزی کنید و بانخ صورتی دهان را گلدوزی کنید.

بند های لباس:

2 عدد ببافید.
و گل رز روبانی را در جلو وسط لباس وصل کنید.
کفشها: 2 عدد ببافید.
نخ یاسی 30 دانه سر بگیرید.
دامن عروسک:
186 دانه از سر بگیرید.
2رج از زیر ببافید.
میل را تغییر دهید و با میل 3میلیمتری و نخ یاسی بایک رج بافت از زیر شروع کنید و 14 رج بافت صاف ببافید.
رج بعد:1 دانه از زیر ببافید,تا دانه اخر تکرار کنید,١دانه از زیر(94 ) ببافید.
رج بعد:1 دانه از رو ببافید,تا دانه اخر تکرار کنید,١دانه از رو ببافید,48دانه.
رج بعد:5 دانه سر بگیرید,یک رج از زیر ببافید.(58) دانه.
2رج از زیر ببافید.
دانه ها را کور کنید.
درز وسط پشت دامن را بدوزید,در بالا حدود 3سانتیمتر را باز بگذارید.قزن را روی کمربند در محلی که دامن روی هم قرار می گیرد بدوزید.

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت اول

 آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت دوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت سوم

آموزش بافت عروسک دخترانه قسمت چهارم

لطفا نظر بدهید

نظرات شما :

:: ارسال نظر