آموزش خواندن: روش های مطالعه و خلاصه ای از برگزاری آزمون پرلز

آموزش خواندن: روش های مطالعه و خلاصه ای از برگزاری آزمون پرلز

آموزش خواندن: روش های مطالعه و خلاصه ای از برگزاری آزمون پرلز

خواندن و مطالعه در تعلیم و تربیت مقوله ساده ای نیست. به هر کس که بتواند حروف را باهم درست ترکیب کند و کلمه بخواند نمی توان گفت خواندن می داند. بارها برای آموزگاران پیش آمده است که کودک قصه ای از کتاب درسی را روان و خوب و با صدای بلند خوانده است ولی وقتی از او سوال کرده اند “از آنچه خواندی، چه فهمیدی؟” قادر به جواب دادن نبوده است. این به معنای عدم درک خواندن و مطالعه صحیح است.

اگر خواهان تربیت دانش آموزانی خلاق، متفکر، مستقل و کنجکاو هستیم و اگر در پی کشف علل کاهش افت تحصیلی و ارتقای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان، باید جهت گیری برنامه ریزی درسی را از نظر محتوای درسی و شیوه های تدریس به سمت آموزش خلاق سوق دهیم و افزون بر آن شیوه ی ارزیابی از یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را از پاسخ مداری به سوال مداری و از حافظه پروری به اندیشه سازی تغییر دهیم. در نظام های آموزشی فرآیند گرا تمرکز اصلی بر توسعه ذهنی و گسترش ظرفیت اندیشیدن است. در حالیکه در نظام های آموزشی محصول گرا تمرکز اصلی بر تراکم مطالب، حفظ معلومات و اطلاعات توسط دانش آموزان است.


نویسنده: محمدرضا سنگری،فاطمه صغری علیزاده

حجم: 3 مگابایت

تعداد صفحات: 98

لینک دانلود کتاب آموزش خواندن

نظرات شما :

:: ارسال نظر