آموزش نوار ابزار profile در کتیا

آموزش نوار ابزار profile در کتیا

معرفی نوار ابزار profile

آشنای با profile

دستور (۱) profile :

دستور profile

از این دستور برای رسم خطوط پیوسته ی راست و یا انحنا دار استفاده می شود. برای رسم چند خط راست پیوسته، پس از انتخاب دستور profile، با هر بار کلیک کردن روی صفحه، نقاطی انتخاب می شود، که با هر دو نقطه، خیلی راست رسم می شود. در انتهای ترسیم با دو بار کلیک کردن و یا زدن کلید Esc از روی صفحه کلید، خطوط ترسیمی تایید می شوند.

گفتیم با دستور profile می توان خطوط منحی را هم نصب نمود. برای این ترسیم ابتدا با کلیک کردن روی صفحه، نقطه شروع را مشخص می کنیم، در ادامه با فشردن کلید چپ موس، پایین نگه داشتن آن و مقداری حرکت دادن موس مشاهده خواهیم کرد که دایره ای متصل به خط اول ترسیم می شود. اکنون می توانیم با ادامه کلیک کردن ها خط را ادامه دهیم، یا با دوبار کلیک کردن آن را تایید کنیم.

منحنی در profile

توجه کنید که با انتخاب دستور profile، در نوار ابزار sketch tools قسمت جدیدی اضافه می شود که برای ترسیم به جای مشخص کردن نقاط به وسیله کلیک موس، مختصات نقاط را از ما می گیرد و سه فرمان برای رسم خط راست یا منحنی دار (برای جابه جایی بین text box می توان از کلید tab روی صفحه کلید استفاده کرد) که تصویر این قسمت را در شکل می بینید.

آموزش کتیا - sketch tools

دستور (۲) Rectangle :

همان طور که از اسم این دستور معلوم است، از آن برای رسم مستطیل استفاده می شود. برای رسم مستطیل مشخص بودن یک نقطه از ابتدای یک قطر و نقطه ی انتهای آن قطر کافی است.

حتما بخوانید  مغناطیس دی الکتریک و انتشار موج با MATLAB

دستور - rectangle

پس برای رسم این شکل هندسی، با کلیک بر روی صفحه ، این دو نقطه را مشخص می کنیم. برای دادن اندازه ی دقیق، باید از نوار ابزار sketch tools استفاده کرد و مختصات نقاط گفته شده را وارد نمود.

حتما تا اینجا آموزش را خودتان در داخل نرم افزار انجام دهید تا در ذهنتان ملکه شود.

فلش کوچک سیاه رنگ در کنار آیکون Rectangle به معنای وجود زیر شاخه هایی از این دستور می باشد، که باید بر روی آن نوار ابزار predefined profile نمایان می شود.

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر