آموزش کاشت و پرورش خرمالو + میوه خرمالو

آموزش کاشت و پرورش خرمالو + میوه خرمالو

آموزش کاشت و پرورش خرمالو + میوه خرمالو

خرمالوها، اگر  نریسیده باشند، تولید کننده ها بد نام خواهند شد. خرمالو زمانی خوشمزه می شود که رسیده باشد. متخصص میوه Ed Laivo می گوید: “انواع مختلف خرمالو، از جمله گونه های ژاپنی و آمریکایی، گوشت های رنگی، گوشت های رنگی تیره، نرم و نرم، وجود دارد.

طریقه مصرف میوه خرمالو

شرایط پرورش درخت خرمالو

پرورش درخت خرمالو

گياه خرمالو آفتاب دوست است و در مناطق محصور و در مناطقي كه داراي آب و هواي خنك و معتدل با آفتاب كافی است داراي رشد و عملكرد مطلوبی است و در مناطقي كه هوا كمي سرد است بايد اطراف آن محصور گردد تا از خسارات ناشي از سرما و يخزدگی محافظت گردد. خرمالو در عين حال گياهی مقاوم به سرما است. گياه خرمالو در مناطق گرم و نيمه گرم تا ۱۲- درجه سانتيگراد را تحمل مینماید، ولی به سرمای زمستان نيازمند است.

درخت خرمالو در دامنه وسيیی از خاکهای مختلف با بافت متوسط و زهكشی مناسب و حاصل خیز و حتی در خاکهای رسی با بافت سنگین رشد می‌نمايد. این درخت در مناطقی كه اسيديته خاك بين ۵/۶ تا ۵/۷ باشد دارای رشد مطلوب است و تحمل آن نسبت به خشكی و كمي آب قابل ملاحظه است، ولی آبياری آن با آب كافی، عملكرد محصول را به نحو قابل توجهی افزايش می‌دهد. درخت خرمالو دارای ريشه‌های قوی است و هنگام غرس نهال خرمالو بايد در گودالی عميق كاشته شود. زمان رسيدن به حداكثر محصول به ۷ الی ۱۰ سال زمان نياز دارد.

خاک مناسب برای درخت خرمالو

خاک مناسب برای درخت خرمالو باید سبک و قابل نفوذ به آب و حاصلخیز باشد. بهترین خاک برای این درخت، خاک مرطوب و خنک است که اصولاً باغات قدیمی که خاکهای حاصلخیزتری دارند بهتر جواب میدهند؛ به همین دلیل بهتر است افرادی که میخواهند اقدام به کشت این گیاه نمایند داخل باغچه منازل را از خاک باغات قدیمی پر کنند. علت موفقیت کاشت این درخت در بعضی از منازل همین امر است، زیرا بعضی از افراد برای باغچه منازل از خاک مراتع استفاده میکنند که برای کاشت و پرورش این گیاه مناسب نیست .

درخت خرمالو نیاز به کودهای دامی فراوان دارد. اما به این نکته نیز باید توجه داشت که از کودهای پوسیده دامی استفاده گردد و نه از کودهای تازه و نپوسیده. همچنین بهتر است داخل منازل به دلیل این که حجم خاک باغچه کم و محیط رشد ریشه محدود است، جهت تغذیه درختان خرمالو از کودهای نیمه آلی به نام ورز استفاده گردد. در اسفند ماه پس از رفع سرمای زمستان به ازای هر درخت خرمالو ۴ تا ۵ کیلوگرم ورز در سطح باغچه پخش میکنند و عمل شخمزنی را انجام میدهند. در حین عمل شخمزنی باید به این نکته توجه شود که حتماً زمان آن در اسفند ماه باشد. با توجه به این نکته که درخت خرمالو به شخم عمیق نیاز ندارد (چون اگر ریشهها آسیب ببینند بهسختی و دیر ترمیم میگردند)، پرورش دهندگان باید برای دو نکته ذیل اهمیت ویژهای قایل شوند:

حتما بخوانید  آموزش کاشت و پرورش میوه پاپایا در خانه

۱- از کودهای پوسیده دامی استفاده شود.

۲- شخم سطحی باشد.

این دو مورد از عوامل موفقیت در پرورش این گیاه محسوب میشود .

خاک باغچه

جهت پرورش درخت خرمالو حتماً باید عمل زهکشی به خوبی انجام شود. در زمانی که آبیاری باغچه صورت میگیرد حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه بعد باید آب به خوبی در خاک نفوذ کرده باشد. چنانچه آب بیش از این زمان در باغچه بماند، عمل زهکشی نامطلوب بوده و باید خاک اصلاح گردد، وگرنه به مرور زمان درخت خرمالو بر اثر عدم زهکشی مناسب آسیب دیده و با ریزش برگ یا میوه و یا خشک شدن همراه میشود. به هر حال خاک زمین پرورش درخت خرمالو باید دارای بافت متوسط و حاصلخیز باشد و عمل زهکشی را به خوبی انجام دهد .

آموزش نحوه تکثیر خرمالو

آموزش نحوه تکثیر خرمالو

درخت خرمالو از طریق تکثیر غیرجنسی کمتر کشت میگردد و تقریباً تمام درختان خرمالو از طریق کشت بذر خرمندی کاشته میشوند. خرمندی همان خرمالوی ریز است که میوه آن قابل خوردن نیست. پس از رسیدن، میوهها را جمعآوری کرده و بذر آنها را گرفته و جهت کاشت آماده میکنند. در آذر یا دی ماه بذر به صورت پُر (فشرده) کشت میگردد که پس از رفع سرما و یخبندان بذر جوانه زده و از خاک خارج میشود.

خاک مناسب کاشت نهال خرمالو

در سال اول، نهال رشد کرده و در سال دوم در فصل خزان یا اسفند ماه نهال با فاصله مناسب در خزانه دوم کشت میگردد. در سال سوم، در فصل بهار حدود ۱۵ تا ۲۵ فروردین ماه روی نهال عمل پیوند شکمی انجام میگیرد. پیوندکها در سال سوم رشد میکنند و در پایان سال سوم در فصل خزان یا اسفند ماه قابل انتقال به زمین اصلی هستند. بهتر است پرورش دهندگان نهال پیوندی را از مکانهای مطمئن تهیه نمایند، چون تولید نهال پیوندی تقریباً مشکل است و یکی از دلایل قیمت بالای نهال پیوندی خرمالو همین مورد است. در زمان کاشت درخت خرمالو نکات ذیل بایستی مورد توجه قرار گیرند:

حتما بخوانید  آموزش کاشت و پرورش تمر هندی در خانه

۱- زمان کاشت خرمالو پیوندی حدود ۱۵ اسفند ماه است. چنانچه زودتر جهت کشت اقدام شود، احتمال بروز سرمازدگی نهال زیاد است، چون به عمل جابهجایی حساس است.

۲- نهال پیوندی در موقع کاشت حتماً تا همان محلی که در خزانه زیر خاک بوده در محل کاشت در زیر خاک قرار گیرد. نکته قابل اهمیت این است که عمیق کاشتن نهال و سطحی کاشتن هر دو مضر است.

۳- در زمان کاشت از دادن هرگونه کود حیوانی و کود شیمیایی خودداری شود. عمل تقویت از سال دوم شروع شود که بهتر است از همان ورز استفاده گردد.

طریقه کاشت نهال خرمالو

۴- پس از کاشت، عمل آبیاری یک نوبت انجام شود و تا نهال خرمالو جوانه نزده است، آبیاری دوم صورت نگیرد.

۵- از سال دوم عمل سربرداری و هرس فرمدهی طی دو تا سه سال انجام گیرد.

بعد از کاشت نهال خرمالو در محل اصلی، بعد از سال دوم باید عمل کوددهی و تقویت انجام گیرد. در سالهای بعدی باید به این نکته توجه کرد که میوه خرمالو روی شاخههای یک ساله است؛ یعنی در فصل خزان اگر هرسی صورت گیرد، شاخه سال قبل که محل تولید میوه است نبایستی حذف شود.

درخت خرمالو در فصل بهار به آب کمتری نیاز دارد و در فصل تابستان با گرم شدن هوا نیاز به آب بیشتری دارد.

بعضی از پرورش دهندگان از ریزش خرمالوهای تازه تشکیل شده در فصل بهار شکایت دارند که علت آن آفت یا بیماری نیست، بلکه چون درخت خرمالو به میزان زیادی گل تولید میکند و اگر شرایط مناسب باشد تمام گلها تبدیل به میوه میشود، پس از تشکیل میوه چون درخت توان نگهداری و تغذیه تمامی میوهها را ندارد، چنانچه درخت خوب تغذیه و تقویت نشده باشد حدود ۵۰ درصد میوهها در حالت فندقی ریزش دارد. اما چنانچه درخت خوب تغذیه و تقویت شده باشد، میزان ریزش میوه در فصل بهار کمتر است. به هر حال درخت خرمالو آن مقدار میوه را که میتواند تغذیه کند، نگه میدارد و اضافی آن ریزش دارد.

آفات و امراض درخت خرمالو

مگس سفيد و تريپسها به پوست ميوه خرمالو صدمه زده و موجب بدرنگ شدن ميوه خرمالو میگردند. آبياري بيش از حد نيز موجب فاسد شدن ريشه گياه میگردد. حيوانات موذي مانند موش نيز به ريشه درخت خرمالو صدمه وارد میآورند.

مگس سفيد آفت درخت خرمالو

مگس سفيد آفت درخت خرمالو

تريپس آفت درخت خرمالو

تريپس آفت درخت خرمالو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زود گلدهي، ريزش محصول و ترك خوردن ميوه در اطراف كاسبرگ و آفتاب سوختگی ميوه از امراض درخت خرمالو محسوب می‌شود. ريزش ميوه پديدهای طبيعی در درختان ميوه ازجمله خرمالو است و در عين حال تغذيه گياه خرمالو با كود پوسيده حيوانی به مقدار كافی از ريزش ميوه به نحو موثری جلوگيری می‌نمايد.

حتما بخوانید  آموزشِ پرورش یک باغ گل - آموزش کاشت بذر گل

گردهافشاني باغات خرمالو

گياه خرمالو هم از طريق گردهافشانی و هم از طريق بكرزایی، توليد ميوه می‌نماید، ولی بر اساس مطالعات انجام شده، توليد ميوه از طريق بكرزایی، موجب ريزش مداوم محصول می‌گردد و گرده‌افشانس عملكرد برداشت ميوه را افزايش میدهد و از ريزش مداوم محصول جلوگيری مینماید.

بر اساس مطالعات انجام شده در كشور استراليا، گردهافشانی از طریق حشرات به ویژه زنبور عسل صورت می‌گیرد و نياز به گردهافشانی مكانيكی نیست. بيشتر توليدكنندگان و پرورشدهندگان خرمالو در كشور استراليا، از گونه‌های خرمالو ماده استفاده می‌نمایند. زنبور عسل از نژاد اروپایی mallifera و ديگر گونههاي بومي استراليایی زنبور عسل مانندTrigona spp دارای عملكرد بالایی در گردهافشانی هستند. با نصب كندو زنبور عسل در درون باغات خرمالو به ازاء ۳ تا ۲ كندو در هر هكتار میتوان بيشترين عملكرد توليد محصول را به دست آورد. متوسط توليد خرمالو در اين كشور در هر هكتار ۳۵ تن است. خرمالو توليد شده در استراليا به غير از مصرف داخلي به كشورهاي اروپايي، سنگاپور، تايلند و ژاپن صادر میگردد.

در مناطق نيمه گرمسير كشور استراليا، گلدهی درختان خرمالو ۳۵ روز بعد از سپری شدن فصل سرما رخ می‌دهد. چنانكه فصل سرما به طور معمول تداوم يابد، بعد از ۷۰ روز گلها ظاهر می‌گردند. درجه حرارت مطلوب بين ۱۲ تا ۱۷ درجه سانتيگراد برای جوانه زدن غنچه و ۲۷ تا ۳۲ درجه سانتيگراد براي توليد غنچه مطلوب است. بعد از يك الی دو هفته از زمان توليد گل باید گرده‌افشانی صورت پذيرد. زمان گرده‌افشانی هنگامي است كه ۵ الي ۱۰ درصد شکوفه‌ها ظاهر شده باشند. زنبور عسل فقط شکوفه‌ها را مورد هجوم قرار داده و از نشستن بر قسمت‌های ديگر درخت خودداري می‌نماید. زمان برداشت خرمالو در كشور استراليا در ماههاي آبان و آذر است.

برداشت و انبارداري محصول خرمالو

نگهداری از درخت خرمالو

مناسبترین روش برداشت خرمالو، چيدن ميوه از درخت و هنگامی است كه سفت، رسيده و همراه با كاسه گل است.

درجه حرارت بهينه براي نگهداری محصول خرمالو صفر درجه سانتيگراد و رطوبت نسبی محل نگهداری ميوه خرمالو ۹۰ تا ۹۵ درصد است. انبارداری و حمل و نقل آسان خرمالو از مزيت‌های اين محصول است. می‌توان محصول خرمالو را بيش از سه ماه نگهداری و به بازارهای مصرف عرضه نمود.

آموزش باغبانی

طریقه کاشت و تکثیر خرمالو

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر