انتشار کتاب و جزوه

همکاری در نشر الکترونیک، در صورتی که صاحب اثر هستید سایت فوجی بوک حاضر به همکاری با شما می باشد، درصد فروش هر اثر به صورت 20 درصد سایت فوجی بوک و 80 درصد صاحب اثر می باشد.

اگر کتاب ارسالی رایگان یا فروشی است آن را در توضیحات ذکر کنید.

فرم زیر را پر کنید.

دسته کتاب یا جزوه چیست؟
فایل کتاب یا جزوه را آپلود کنید
لطفا کپچا را حل کنید