انتشار کتاب و جزوه

این مطلب را به اشتراک بگذارید (sharing)

همکاری در نشر الکترونیک، در صورتی که صاحب اثر هستید سایت فوجی بوک حاضر به همکاری با شما می باشد، درصد فروش هر اثر به صورت 20 درصد سایت فوجی بوک و 80 درصد صاحب اثر می باشد.

اگر کتاب ارسالی رایگان یا فروشی است آن را در توضیحات ذکر کنید.

فرم زیر را پر کنید.

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
دسته کتاب یا جزوه چیست؟
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
فایل کتاب یا جزوه را آپلود کنید
خطا در سور دوباره تلاش کنید
لطفا کپچا را حل کنید