انگل ریشه برنج-بیماری گره ریشه nematode

انگل ریشه برنج-بیماری گره ریشه nematode

Root knot nematode

بیماری نماتد-Septoria-tritici

 باعث چه می شود؟

این بیماری در مرحله دوم رشد گیاه آن را عفونی میکند و باعث ایجاد حالت سوختگی در برگ های گیاه می شود. و تمام این مرحله در حدود ۴۱ ساعت طول میکشد. ماده ها با تخم گذاری  در قشر باعث تکثیر آن شده. که می تواند باعث بوجود آمدن بیماری گال در ۷۲ ساعت شود.
root-knot-nematode-بیماری نماتد

این بیماری چرا و چگونه رخ میدهد؟

M. graminicola انگل مخربی است که بر روی جاهای مرتفع، دشت و برنج آبهای عمیق می تواند به وجود بیاید. آن به خوبی با شرایط آب گرفتگی اقتباس و در خاک اشباع از آب به عنوان تخم در eggmasses و یا به عنوان juveniles  برای مدت طولانی زنده بمانند. تعداد M. graminicola و سرعت در حال کاهش پس از ۴ ماه اما برخی از توده های تخم مرغ می تواند به مدت حداقل ۱۴ ماه در خاک اشباع از آب دوام بیاورند.
M. graminicola  همچنین می تواند در خاک به مدت حداقل ۵ ماه تا عمق ۱ متر آب گرفتگی زنده بماند.
این انگل نمی تواند در شرایط آبگرفتگی برنج به آن حمله کند اما اگر آب کم شود به سرعت به برنج حمله می کند و می تواند در خاک گیاه برای مدت طولانی زنده بماند.
گیشنهاد می شود که رطوبت خاک ۳۲ درصد باشد.
حضور دامنه میزبانی نسبتا پهن و بسیاری از محصولات گیاهی جایگزین است که در طول فصل خشک رشد مطلوب برای این انگل هستند.

چگونه این انگل را شناسایی کنیم؟

Mycosphaerella_graminicola_8

بررسی وجود انگل
گیاه را برای علائم زیر بررسی کنید:
. مشخصه قلاب مانند گال روی ریشه
. برگ نوظهور به نظر می رسد تحریف شده و پلیسه دار در امتداد حاشیه شده است
. کوتاه قدی
. کلروز (رنگ غیر طبیعی زرد بافتهای گیاهی، ناشی از نارسایی نسبی به توسعه کلروفیل، ناشی از کمبود مواد مغذی)
. گیاهان به شدت آلوده گل و کاملا رسیده

-چرا این انگل مهم است؟

این انگل یکی از عوامل کاهش دهنده بازده برنج و محدود کننده رشد آن می باشد. یک برآورد که رو برنج دارای این انگل انجام شده کاهش از ۲٫۶٪ در عملکرد دانه برای هر ۱۰۰۰ نماتد(nematode) حاضر نهال در اطراف گیاه جوان وجود دارد.
تحقیقات نشان می دهد که برای ۴۰۰۰ گیاه تازه برنج که خارج از حالت غرق شدگی هستند حدود ۷۲ درصد صدمه آنها دلیلش این انگل بوده است.
چگونه این انگل را مدیریت کنیم؟
هر جا که ممکن است:
. از ترکیب شیمیایی انگل کش ، ماده ضد عفونی کننده (fumigants) ، و nematicides غیر فرار کاربردی برای خیس کردن خاک استفاده کنید.
. درمان دانه با EPN و کربوفوران.
. غوطه ور کردن گیاه در مواد شیمیایی سیستمیک مانند : مانند اکسامیل یا fensulfothion، فورات، کربوفوران، و ۱، ۲-dibromo-3-chloropropane (DBCP).
. استفاده از ارقام مقاوم است. تماس با دفتر کشاورزی محلی خود را برای یک لیست تا به روز از ارقام در دسترس.
برای جلوگیری از تهاجم ریشه، انجام  دهید
. آبگیری مداوم
. بالا بردن نهال برنج در خاک آب گرفتگی
. تناوب زراعی
مترجم: مهندس جعفری
منبع: knowledgebank.irri.org
اشتراک گذاری برای حمایت از ما
حتما بخوانید  فروش نهال کیوی-قیمت نهال کیوی-buy kiwi sapling

نظرات شما :

:: ارسال نظر