بهره وری آب کشاورزی ۱۸ درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته است

 بهره وری آب کشاورزی ۱۸ درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته است

 بهره وری آب کشاورزی 18 درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته است

مشاور وزیر جهادبا بیان اینکه در سه و نیم سال اخیر،۱۷٫۷۵ درصد بهره وری آب کشاورزی افزایش یافته است، گفت: استمرار این روند در برنامه ششم توسعه به صرفه جویی ۲۱ میلیارد مترمکعب آب منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛

محمدحسین شریعتمدار تصریح کرد:اتخاذ «راهبرد بهره وری» برای مدیریت کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و اجرای پروژه‌های بهره وری در بخش کشاورزی، اثر بخش ترین اقدام ملی در مدیریت بحران آب در کشور بوده است.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد:

در سه و نیم اخیر، سالانه شش درصد و سرجمع ۱۷٫۷۵ درصد بهره وری آب کشاورزی افزایش یافته است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: صرفه جویی سالانه ۴٫۲ میلیارد مترمکعب آب از نتایج و آثار افزایش شش درصدی بهره وری در کشاورزی است.

وی اظهار داشت: استمرار این میزان بهره وری در برنامه ششم توسعه به صرفه جویی ۲۱ میلیارد مترمکعب آب در کشور خواهد انجامید و کشور بر بحران آب فایق خواهد آمد.

شریعتمدار گفت: بهره وری، طرحی مردمی و مشارکتی با نتایج مثبت اقتصادی و معیشتی در مقایسه با سایر طرح‌های مدیریت بحران آب از جمله طرح تعادل بخشی است.

وی اضافه کرد: در طرح تعادل بخشی باید برداشت‌های غیر مجاز از منابع آب را متوقف و یا میزان برداشت‌های مجاز مردم را کاهش دهیم که در هر دو صورت از استقبال مردم به عنوان یکی از ذینفعان طرح به میزان بهره وری برخوردار نیست.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی، بهره وری را درآمدزا، رونق بخش و سریع النتیجه عنوان و خاطرنشان کرد: در نتیجه بهره وری، علی رغم کاهش سطح زیر کشت چغندر قند از ۱۷۰ هزار هکتار در سال های گذشته به ۱۰۳ هزار هکتار، میزان تولید این محصول افزایش یافته است.

وی افزود: میزان متوسط عملکرد و تولید چغندرقند در هر هکتار از ۲۷ تن در سال های گذشته به دو برابر افزایش یافته و به ۵۴ تن در هکتار رسیده است.

مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در نتیجه بهره وری تولید ۲۲۰ گرم شکر به ازای مصرف یک مترمکعب آب درسال های گذشته با بیش از ۲٫۵ برابر افزایش به ۵۶۵ گرم افزایش یافته است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تصریح کرد: عملکرد و نتایج مشابه در دیگر محصولات کشاورزی همانند محصول چغندرقند، مصرف کم نهاده‌های تولید بویژه نهاده کمیاب آب و هزینه کمتر را در پی داشته و این اقدام فایده ملی را برای کشور و رونق، درآمد و فایده فردی را برای کشاورزان و تولیدکنندگان به همراه دارد.

نظرات شما :

:: ارسال نظر