تبلیغات مشاغل ایران در سایت فوجی

تبلیغات در سایت فوجی

تبلیغات مشاغل ایران در سایت فوجی

مکان تبلیغمحل نمایش بنرابعاد بنرحداکثر سایزنوع بنررزروتوضیحاتقیمت ماهیانه(تومان)
Aسایدبار صفحه اصلی و تمام صفحات سایت240 در 24050KHTML5, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد50000
Bسایدبار صفحه اصلی و تمام صفحات سایت240 در 240
و تبلیغات متنی
50KHTML5, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد42000
Cصفحه اصلی و تمامی صفحات زیر مطالب800 در 10060KHTML5, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد45000
Dصفحه اصلی و تمامی صفحات زیر مطالب800 در 10060KHTML5, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد45000
Eصفحه اصلی و تمامی صفحات زیر مطالب800 در 10060KHTML5, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد40000
Fتمام پست های سایت بعد از متن800 در 10060KHTML5, Gif, Jpgemailدر انتهای بنرهای انیمیشن باید ۴ ثانیه ثابت باشد50000

آگهی ها به سه صورت زیر می باشند:

1- تبلیغات بنری

2- جهت مشاهده لیست قیمت تبلیغات متنی کلیک کنید

3- ریپورتاژ آگهی

ایمیل جهت رزرو آگهی: fooji.ir@gmail.com

مهندس جعفری: 09367898408