تشخیص اخلاق افراد از مدل خوابیدن + عکس

این مطلب را به اشتراک بگذارید (sharing)

تشخیص اخلاق افراد از مدل خوابیدن + عکس

تشخیص اخلاق افراد از مدل خوابیدن + عکس

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد شکل خوابیدن می تواند نشان دهنده اطلاعاتی درباره شخصیت باشد و موقعیت بدن هنگام خواب ویژگی های اخلاقی را آشکار می‌سازد.

خوابیدن، بخش مهمی از زندگی است. محققان برای یافتن ارتباط بین شخصیت افراد و نحوه خوابیدن آنها، هزار و یازده نفر را مورد بررسی قرار دادند که هر شرکت کننده می بایست به دو آزمون تست شخصیت پاسخ دهد، آزمون اول، به نام تست «مایرز-بریگز»، شامل 10 سوال و نشان دهنده تیپ شخصیتی درون گرا و برون گرا و آزمون دوم تستی با 20 سوال که مشخص کننده شخصیت احساساتی یا متفکر است.

خوابیدن جنینی

رایج ترین حالت خوابیدن افراد به صورت حالت جنین در داخل شکم مادر است. یعنی فرد به پهلو خوابیده، پا ها را در شکم جمع کرده و دست ها خمیده است.

خوابیدن جنینی ارتباط طرز خوابيدن افراد و شخصيت آنها

خوابیدن بر اساس تیپ شخصیت

تقریبا 64 درصد درون گراها و 31 درصد افراد احساساتی حالت جنینی می خوابند که 5 موقعیت رایج خوابیدن در چهار تیپ شخصیتی در شکل زیر نشان داده شده است.

63 درصد افراد متفکر و 30 درصد برون گرا ها به حالت دمرمی خوابند. همچنین 67 درصد متفکران و 62 درصد درون گرا ها به پشت و اصطلاحا به حالت پوزیشن سرباز می خوابند. در حالت خوابیدن سرباز، فرد به پشت خوابیده و دست ها کنار بدن قرار می گیرد.

خوابیدن بر اساس تیپ شخصیت

نحوه خواب افراد احساساتی و متفکر

نحوه خوابیدن مطلوب در افراد احساساتی و متفکر به شکل زیر است.

31 درصد افراد احساساتی و 24 درصد متفکران در پوزیشن جنینی می خوابند. این درحالی است که تقریبا 21 درصد هردو تیپ شخصیتی به روی شکم خوابیده و هر دو دست خود را زیر سر می گذارند.

نحوه خواب افراد احساساتی و متفکر

نحوه خوابیدن افراد درون گرا و برون گرا

نحوه خوابیدن افراد درون گرا و برون گرا به صورت زیر است.

21 درصد درون گرا و برون گرا ها به حالت پوزیشن جنینی خوابیده و 20 درصد آنها روی شکم خوابیده در حالیکه هر دو دست زیر سرشان است.

نحوه خوابیدن افراد درون گرا و برون گرا

نکته قابل توجه در این تحقیق این است که درصد کمی از افراد کاملا خود را با پتو می پوشانند، در حالیکه اغلب قسمتی از بدن، پا یا دست خود را بیرون از پتو قرار می دهند.

ممکن است تعدادی از افراد در هیچ یک از موقعیت های گفته شده نخوابند. پس با وجود آشنایی با نحوه خوابیدن تیپ های شخصیتی و با توجه به خصوصیات شخصیتی تان، اگر به این شکل نمی خوابید، سعی نکنید خواب آرام خود را با تلاش برای رسیدن به این حالات مختل کنید.

منبع: طبیب من به نقل از  Bigthink

روانشناسی و سلامت

نظرات شما :

:: ارسال نظر