دانلود رایگان مقاله حسابداری منابع انسانی سازمانها وشركتها

دانلود رایگان مقاله حسابداری منابع انسانی سازمانها وشركتها

چكيده

حسابداری منابع انسانی دورنمايی از اطلاعاتی مفيد برای مديران و سرمايه گذاران بطور يكسان فراهم می آورد. اقتصاددانان بر اين باورند كه سرمايه گذاری در منابع انسانی باعث كارآيی می گردد. يكی از اهداف حسابداری منابع انسانی گسترش كاربرد روش های معتبر و اطمينان بخش برای اندازه گيری ارزش منابع انسانی در سازمان است.

در اين راستا آنچه كه سازمانها را از يكديگر متمايز می سازد به غير از سرمايه، فناوری، تجهيزات، مواد اوليه و غيره نيروی انسانی متخصص و كارآمد بوده كه بی شك يكی از مهمترين عوامل موفقيت و شكست سازمان ها می باشد. در اين مقاله ضمن تعريف مفاهيم و اصطلاحات منابع انسانی، روش های اندازه گيری و ارزشگذاری منابع انسانی مورد بررسی قرار می دهيم.

تعداد صفحات فایل: ۱۳

نوع فایل: pdf


آدرس url لینک دانلود فایل حسابداری منابع انسانی سازمانها و شركتها

download url link address

http://uploadboy.me/21aoxh3tcnv8/!OICONFERENCE01_112_5074572.zip.html


file pass – رمز فایل: www.fooji.ir

نظرات شما :

:: ارسال نظر