حشرات آفت مزرعه برنج

حشرات آفت مزرعه برنج

مترجم: مهندس جعفری

fooji.ir

منبع: knowledgebank.irri.org

به طور کلی اسپری کردن حشره کش ها توصیه نمی شود در مراحل اولیه رشد گیاه (از ۰-۴۰ روز) زیرا گیاه می تواند بدن از دست دادن بازده از بیشتر آسیب های وارده بر آن بازیابی کند خود را.

در مراحل اولیه رشد گیاه چند حشرات رایج مانند: leaffolder ، کرم حشره حلقه، و armyworms می توانند با نشانه های آسیب قابل مشاهده باشند. با این حال، خسارات به اندازه کافی نیستند که باعث کاهش عملکرد گیاه شوند. زیرا گیاه به سرعت خسارت را جبران می کند در فصل رشد.

در اعلب موارد کاربرد حشره کش ها در مزرعه برنج در مرحله اولیه رشد محصول که کنترل کند leaffolder و کرم حلقه را بعید بنظر می رسد از لحاظ اقتصادی به نفع کشاورز باشد. در عوض آن ها می توانند یک عدم تعادل در جمعیت حشرات بوجود بیاورند که از شیوع حشرات جلوگیری می کند.

انواع حشرات آفت مزرعه برنج:

کرم برگخوار (Armyworm)                  زنجرک سبز (Green leafhopper)                        ملخ

  factsheet-armyworm-کرم برگخوار             factsheet-green-leafhopper-زنجرک سبز         factsheet-planthopper-ملخ

حشره شکل برنج                                      پوشه برگ برنج (Rice leaffolder)

factsheet-ricebug-حشره برنج شکل              factsheet-leaffolder-حشره چوشه برنجیleaf-folder-moth

کرم ساقه خوار (Stem borer)

stem-borerstem-borer-larvae-کرم ساقه خوار

مورچه                                                               حشره سیاه و سفید

         factsheet-ants-موزچهfactsheet-black-bug

جیرجیرک مزرعه                                           کرم برش (cutworm)

جیرجیرک مزرعه      cutworm-g-mccormack-cinhp

کرم سبز لوله لوله (قطعه قطعه)                           کرم شاخدار (که عاشق بریدن است)

green-semilooper-1       factsheet-greenhorned-caterpillar

مورد کرم برنج                                                        پشه گال برنج

factsheet-rice-caseworm       factsheet-gall-midge

Rice hispa                                                             آفت  Rice thrips
factsheet-rice-hispa         factsheet-thrips

حشره برنج حلقه (Rice whorl maggot)

rice-whorl-maggot-2rice-whorl-maggot-1rice-whorl-maggot-damage

ملخ (کوتاه شاخدار) و ملخ                                شپشک (Mealy bug)

factsheet-shorthorned-grasshopper          factsheet-mealy-bug

مول کریکت (Mole cricket)                               شته ریشه (Root aphid)

factsheet-mole-cricket      root-aphids-nbaii-شته ریشه برنج

زنجرک زیگزاگ (Zigzag leafhopper)

zigzag-leafhopper

نظرات شما :

:: ارسال نظر