حقوق تجارت – جلد 2 – حسن ستوده تهرانی

حقوق تجارت – جلد 2 – حسن ستوده تهرانی

حقوق تجارت - جلد 2 - حسن ستوده تهرانی

کتابی که اکنون به خوانندگان عزیز تقدیم می شود، برای دانشجویان دوره لیسانس و دوره دکتری دانشکده حقوق تهیه شده و امیدوار است مورد استفاده عموم قرار گیرد. این کتاب نتیجه 15 سال تدریس حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سلسله تجربیاتی است که نویسنده در مدت 25 سال وکالت دادگستری در رشته امور بازرگانی به دست آورده است.

جلد اول و دوم این کتاب مربوط است به اشخاص حقوق تجارت یعنی بازرگانان و شرکت های تجاری، مقررات مربوط به دفاتر بازرگانی و دفتر ثبت تجاری و مالکیت صنعتی و تجاری نیز مطابق برنامه دانشکده حقوق تهران بعد از قسمت مرب.ط به بازرگانان توضیح داده شده است.


نویسنده: حسن ستوده تهرانی

حجم: 13 مگابایت

تعداد صفحات: 401

لینک دانلود کتاب حقوق تجارت – جلد 2

نظرات شما :

:: ارسال نظر