حقوق مدنی اشخاص و محجورین

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق مدنی» تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، علاقه‌مندان به مسائل حقوقی نیز از آن بهره ببرند.

فهرست مطالب:

 • پیشگفتار چاپ بیستم
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • بخش اول: اشخاص
 • فصل اول: شخص طبیعی
 • فصل دوم: شخص حقوقی
 • بخش دوم: محجورین
 • فصل اول: مفهوم حجر
 • فصل دوم: انواع محجورین و حدود حجر آنان
 • فصل سوم: قیمومت
 • منابع و مآخذ
 • فهرست تفصیلی مطالب
 • فهرست موضوعی
 • فهرست اهمّ قوانین مورد استناد
 • نشانه‌های اختصاری

نویسنده: سیدحسین صفائی، سید مرتضی قاسم زاده

حجم: 7 مگابایت

تعداد صفحات: 377

لینک دانلود کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین

نظرات شما :

:: ارسال نظر