خرفه سا-ویزاخ-تیره علف فرش- خواص خرفه سا

خواص خرفه سا-خرفه سا-ویزاخ-تیره علف فرش

خرفه-سا-خواص-خرفه-سا

گیاه یکساله، تا حدودی گوشتی، گسترده روی زمین یا بالا رونده، بی کرک یا روی ساقه و دمبرگها کرکدار، ساقه به ارتفاع تا ۴۰ سانتی متر، نسبتا ضخیم، رگه دار، برگها متقابل، با بزرگی نامساوی: پهنک به طول ۱۳-۳۵، به عرض ۷-۲۷ میلیمتر، واژ تخم مرغی، با راس اغلب گرد یا نوک کند، با قاعده گوه ای: دمبرگ به طول ۳-۲۰ میلیمتر، کم و بیش بالدار، در قاعده با زایده غشایی ساقه آغوش گشواره مانند. گلهاب منفرد.

محوری، سفید یا قرمز گلسرخی، در محل گره های فوقانی بدون دمگل و با قاعده دمبرگها کم و بیش پوشیده شده. لوله کاسه گل به دمبرگ فشرده و غلافدار: لوبهای کاسه به طول ۳ میلیمتر، سر نیزه ای، با راس منقاردار. پرچم ها ۱۰-۲۰ تایی. کپسول به طول حدود ۴، به عرض ۳ میلیمتر، کم و بیش راست گوشه ای، در قاعده با دمبرگ و کاسه گل کم و بیش دربر گرفته شده، با راس تاجک دار. دانه ها حدود ۴ عدد، سیاه، چروکیده، به صطر حدود ۲ میلیمتر، کمی فشرده.

پراکندگی جهانی: جنوب ایران، پاکستان، هندوستان، بغداد، سیلان، شرق آفریقا، مصر، عربستان، مالزی، نواحی گرمسیری دنیای جدید.

پراکندگی جغرافیایی در ایران: استان هرمزگان: دامنه های کوه گنو. جزایر جنوب: قشم، هنگام و …

خواص خرفه سا – مصارف و کاربردها:

جوشانده گیاه کامل به عنوان ضدکرم مصرف می شود. مایع در بدن، دردهای شکمی و مشکلات کلیوی استفاده می شود. خمیر برگهای آن به عنوان سقط کننده جنین داده می شود. ریشه آن به عنوان مسهل و سقط آور بکار می رود. برای درمان عفونت کبدیف آسم و فقدان عادتماهیانه بکار می رود.

  • ریشه آن مسهل، محرک و حساست زا، سقط آور است و برای درمان فقدان قاعدگی بکار می رود. برگهای آن مدر است و برای درمان خیز(باد و ورم) و تجمع مایع در بدن بکار می رود.
  • کلیه اندامهای گیاه طعم تلخ و اثر آرام کننده درد، مقوی معده و ملین دارد. در بیماریهای کم خونی، درمان بواسیر و التهاب ها اثر معالج دارد و چون مدر است برای درمان استسقاء بکار می رود. ریشه آن مخلوط با زنجبیل به عنوان مسهل بکار می رود.
  • با توجه به پراکندگی محدود جغرافیایی و دوران رشد کوتاه بهاره در استان هرمزگان در طب سنتی ایران جایگاهی برای آن تعریف نشده است، با توجه به تحقیقات انجام شده در کشورهای همجوار برای دستیابی به اثرات درمانی آن نیاز به تحقیق و جستجوی بیشتر علمی احساس می شود. بنابراین توصیه می شود طی یک پروژه تحقیقاتی خواص دارویی آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اثبات آن در جهت کاشت و تولید آن اقدام ضروری و مقتضی بعمل آید.

نظرات شما :

:: ارسال نظر