خواص دارویی گیاه خار سنبل و مصارف – تیره پای خرس

خواص دارویی گیاه خار سنبل و مصارف – تیره پای خرس

خواص دارویی گیاه خار سنبل و مصارف

گیاه گلدار / flowering plants

تیره پای خرس / acanthaceae

گیاه خار سنبل/Blepharis

خار سنبل : گیاه یکساله یا چند ساله، علفی یا بوته ای کوتاه، به ارتفاع ۳۰-۵ سانتی متر، به رنگ سبز کلمی، زبر و مژه دار، با یقه سنبله بدون پایک گاهی بیرون دهنده(مولد) شاخه های کوتاه نسبتا ضخیم بالا رونده ۳-۱ سنبله ای. برگها سخت شکننده چرمی، قاعده ای ها سریعا ریزان: برگهای شاخه ای دندانه دار. سنبله ها مستطیلی چهار وجهی، ستونی شکل. برگه سخت سرنیزه ای پهن رگه دار شیارداد برگشته گسترده.

خاردار- نوکدار در دو طرف ۳-۵ خاری. برگها کوتاه,خطب- درفشی, کرکی. کاسه گل غشایی با کرک های فشرده, با قطعه فوقانی بلندتر,پایینی سه دندانه ای, جانبی ها چهاربار کوچکتر,مستطیلی- خطی, جام گل آبی آسمانی با لب نوک کند سه لوبه.

پراکندگی جهانی:

شمال شرق آفریقا, عربستان, ایران و پاکستان.
پراکندگی جغرافیایی در ایران: این گونه گرمسیری اصولا بصورت پراکنده در نواحی دشتی و گاهی دامنه ای کوهستانی در استانهای بوشهر, جنوب فارس,جنوب کرمان,هرمزگان,سیستان و بلوچستان می روید.

مصارف و کاربردها:

دانه آن مدر، محرک قوای جنسی، خلط آور و حل کننده است.

برگ تازه گیاه طعم تند و نسبتا مطبوع و اثر قابض، اشتها آور، نیرو دهنده و محرک قوای جنسی و برای درمان عدم دفع ادرار و ناراحتیهای روحی استفاده می شود. دانه گیاه در موارد عدم دفع ادرار بکار می رود. ریشه گیاه اثر مدر دارد. برگ آن اثر بندآورنده خون دارد و برای درمان التهاب سرفه، آب آوردن شکم و ناراحتیهای کبد و طحال استفاده می شود. با توجه به پراکندگی محدود این گونه در سواحل دریای عمان و خلیج فارس و کوتاه مدت بودن دوران رشد و خاردار بودن برگها و سرشاخه های آن بنظر می رسد در محدوده کوچکی از ایران بطور کاملا احتمالی مصرف می شود و در طب سنتی ایران جایگاه خاصی برای آن بیان نشده است. بنابراین جهت آشنایی با مصارف و کاربردهای طبی آن نیاز به تحقیق منسجم و دقیق دارد.

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر