خواص فلفل آجی کارپیتا-گرانترین فلفل جهان کدام است؟

خواص فلفل آجی کارپیتا-گرانترین فلفل جهان کدام است؟

گران ترین فلفل جهان-آجی کارپیتا

آجی کاراپیتا نام فلفلى است كه در جنگل هاى پرو كشت ميشود و قیمت آن تا کیلویی ۹۰ میلیون تومان هم ميرسد، اين فلفل بیشتر در رستوران های ۵ ستاره سرو ميشود!

هرگز فلفل ها را از روی اندازه و مقدارشان قضاوت نکنید. فلفل ها می توانند بسیار کوچک و ریز باشند و در عین حال بسیار تند و گران. در اینجا می خواهیم از فلفلی بگوییم به نام آجی کاراپیتا که قیمت آن تا کیلویی ۹۰ میلیون تومان هم کشیده می شود و در جنگل های پرو کشت می شود. این نوع از فلفل ها به تازگی بسیار مشهور شده اند و بیشتر در رستوران های ۵ستاره سرو می شوند.

دسترسی به آجی کاراپیتا بسیار سخت است و این مسئله دو دلیل دارد. یکی اینکه در جایی جز پرو همچین فلفلی دیده نمی شود و دومین دلیل هم به قیمت بسیار گران آن برمی گردد

تا کنون خواصی از این فلفل در منبعی ذکر نشده است.

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر