داستان کوتاه دو زبانه فارسی و انگلیسی

داستان کوتاه دو زبانه فارسی و انگلیسی

the-night-story

داستان های کوتاه ۵۵ کلمه ای

قصه شب

مرد موقع برگشتن به اتاق خواب گفت:<<مواظب باش عزیزم، اسلحه پر است.>>

زن که به پشتی تخت تکیه داده بود گفت:<<این را برای زنت گرفته ای؟>>

<<نه، خیلی خطرناک است، می خواهم یک حرفه ای استخدام کنم.>>

<<من چطورم؟>>

مرد پوز خندی زد:<<بامزه است، اما کدام احمقی برای آدم کشتن یک زم را استخدام می کند؟>>

زن لب لب هایش را مرطوب کرد، لوله اسلحه را به طرف مرد گرفت.

<<زن تو>>

(جفری وایت مور)

Careful honey, its loaded,”he said, re-enter-ing the bedroom

her back rested against the headboard

“?this for your wife”

“No. Too chancy . I’m hiring a professional”

“?How about me”

“?He smirked. “Cute. But who’d be dumb enough to hire a lady hit man

.She wet her lips, sighting along the barrel

“.Your wife”

اشتراک گذاری برای حمایت از ما

نظرات شما :

:: ارسال نظر