دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه – pdf

دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه – pdf

دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه - pdf

نوع فایل: pdf

حجم فایل: ۱ مگابایت

تعداد صفحات: ۱۶۵

فهرست جزوه

۱- اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

۲- اندازه گیری فسفات به روش اسپکترومتری

۳- تعیین (k(a شناساگرهای اسید و باز

۴- تعیین نسبت ترکیب و ثابت تشکیل کمپلکس ها به روش نسبت مولی

۵- اندازه گیری همزمان کروم و منگنز و .. به روش اسپکترومتری

۶- تیتراسیون های اسپکتروفتومتری

۷- اسپکتروسکوپی نشر شعله

۸- اندازه گیری مس به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی

۹- جداسازی کاتیونهای آهنن مثبت ۳ و کوبالت مثبت ۲ توسط کروماتوگرافی مبادله یون

۱۰- نعیین ظرفیت و ثابت مبادله یون در رزین دی وینیل بنزن پلی استایرن بفرم کاتیونی …

۱۱- …


لینک دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

نظرات شما :

:: ارسال نظر