دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه – pdf

دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه – pdf

دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه - pdf

نوع فایل: pdf

حجم فایل: 1 مگابایت

تعداد صفحات: 165

فهرست جزوه

1- اندازه گیری آهن به روش اسپکتروفتومتری

2- اندازه گیری فسفات به روش اسپکترومتری

3- تعیین (k(a شناساگرهای اسید و باز

4- تعیین نسبت ترکیب و ثابت تشکیل کمپلکس ها به روش نسبت مولی

5- اندازه گیری همزمان کروم و منگنز و .. به روش اسپکترومتری

6- تیتراسیون های اسپکتروفتومتری

7- اسپکتروسکوپی نشر شعله

8- اندازه گیری مس به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی

9- جداسازی کاتیونهای آهنن مثبت 3 و کوبالت مثبت 2 توسط کروماتوگرافی مبادله یون

10- نعیین ظرفیت و ثابت مبادله یون در رزین دی وینیل بنزن پلی استایرن بفرم کاتیونی …

11- …


لینک دانلود جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

نظرات شما :

:: ارسال نظر