دانلود جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری

دانلود جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری

دانلود جزوه حقوق بازرگانی رشته حسابداری

تاریخچه حقوق تجارت در ایران :

در ايران قبل از مشروطيت مقررات خاصي تحت عنوان تجارت وجود نداشت و امور تجارت تابع مقررات كلي شرعي بود. فقهاي اسلام در كتب فقهي نيز تحت عنوان مكاسب و تجارت از مكاسب حلال و حرام بحث كرده اند ولي مباحثي كه تجارت جديد ايجاب مي كرد در اين كتب مورد بحث قرار نگرفته بود و اين موضوع كاملاً طبيعي بود زيرا اين مباحث ناشي از سيستم تجاري بود كه در قديم وجود نداشت. مع ذالك بعضي از فقهاي ما درباره مسائل مستحدثه يعني مسائلي كه امروز در روابط تجاري معمول است مثل سرقفلي، بيمه، اصول بانكي و غيره در آخر رساله خود مباحثي را اختصاص داده اند.


1- دانلود جزوه ارسلان ثابت سعیدی

2- دانلود جزوه دکتر میرزا حسن حسینی

3- دانلود جزوه آقای عبدی

نظرات شما :

:: ارسال نظر