دانلود جزوه شیمی تجزیه 1 – pdf

دانلود جزوه شیمی تجزیه 1 – pdf

دانلود جزوه شیمی تجزیه 1 - pdf

شیمی تجزیه شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزاطبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. شیمی تجزیه نقش اساسی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد. شیمی تجزیه به دو دسته شیمی تجزیه کیفی و شیمی تجزیه کمی تبدیل می شود. در تجزیه کیفی نوع اجزای موجود در نمونه تعیین می‌شود و در تجزیه کمی مقدار و یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین می‌شود. روش های تجزیه نیز به دو دسته کلاسیک و روشهای دستگاهی طبقه بندی می شود. اصلی ترین انواع روش‌های کلاسیک روش‌های وزن‌سنجی و روش‌های تیتراسیون هستند. در مقابل در روش‌های دستگاهی سامانه‌ها و دستگاه‌های تجزیه و تحلیل نقش اساسی را ایفا می‌کنند.


1- لینک دانلود اسلاید شیمی تجزیه ۱ (رابرت دی بروان-ترجمه رحیمی)

2- لینک دانلود جزوه شیمی تجزیه ۱

3- لینک دانلود جزوه شیمی تجزیه ۱ دکتر ملکزاده

4- لینک دانلود اسلاید مقدمه ای بر شیمی تجزیه

5- لینک دانلود اسلاید شیمی تجزیه فصل اول

نظرات شما :

:: ارسال نظر