دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

دانلود جزوه و گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

بخشی از فهرست جزوه اول آزمایشگاه شیمی تجزیه به صورت زیر است

  • فصل اول: نمونه برداریف محاسبه و خطا
  • فصل دوم: تشخیص نوع فلزات (گروه اول و دوم جدول تناوبی) در شعله
  • فصل سوم: شناسایی برخی از کاتیون ها و آنیون های مشهور به کمک شناساگر مناسب
  • فصل چهارم استاندارد کردن محلول ها و سنجش حجمی اسید-باز
  • فصل پنجم: تعیین ph محلول چند ترکیب که هیدرولیز می شوند و تهیه ی محلول های تامپون و کاربرد آن
  • فصل ششم: قابلیت حل شدن و رسوب گری
  • فصل هفتم: سنجش های حجمی رسوبی (آزمایش مور)
  • …..

1- لینک دانلود جزوه آز مایشگاه شیمی تجزیه 1

2- لینک دانلود جزوه آز مایشگاه شیمی تجزیه 1

3- لینک دانلود اسلاید آز مایشگاه شیمی تجزیه 2

نظرات شما :

:: ارسال نظر