دانلود حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی – pdf

دانلود حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی – pdf

 

دانلود حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی - pdf

در این فایل حل تمرین های فصول زیر موجود است:

فصل ۱ : مقدمه ای بر طراحی اجزای ماشین                           فصل ۱۱ : رولربیرینگ ها – یاتاقان های تماس

فصل ۲ :مواد ومتریال                                                        فصل ۱۲ : روانکاری و یاتاقان های ژورنال

فصل ۳ : انالیز تنش و بار                                                   فصل ۱۳ : چرخدنده ها

فصل ۴ : استحکام و شکست                                            فصل ۱۴ : چرخ دنده های ساده و حلزونی

فصل ۵ :انالیز شکست بر اثر بارهای استاتیکی                        فصل ۱۵ : چرخ دنده های مارپیچی و مخروطی

فصل ۶ :انالیز خستگی و شکست بر اثر بارگذاری متغیر              فصل ۱۶ : کلاچ ، تکلمه عبور ، کوپلینگ و فلایویل

فصل ۷ :شافت و طراحی اجزای شافت                                 فصل ۱۷ : تجهیزات مکانیکی قابل انعطاف

فصل ۸ :پیچها، اتصالات و طراحی اتصالات غیرثابت                    فصل ۱۸ : مطالعه انتقال توان

فصل ۹ :جوشکاری، قید وبندها و طراحی اتصالات ثابت               فصل ۱۹ : انالیز المان محدود

فصل ۱۰ : ارتجاعات مکانیکی – فنرها                                  فصل ۲۰ : ملاحظات اماری


لینک دانلود حل المسائل طراحی اجزاء شیگلی – pdf

نظرات شما :

:: ارسال نظر