دانلود دلنوشته دل تنگ من

دانلود دلنوشته دل تنگ من

دانلود دلنوشته دل تنگ من

دانلود دلنوشته دل تنگ من _ سلام دل من برایت جایى یافتم که حرف‌هایت را بزنى تا افراد نااشنا صدایت را بشنوند. دل من با کمى سانسور حرف‌هایت را بزن.


از متن رمان

نه آنکه عاشقانه‌هایم نم برداشته باشد یا سوراخى درشان ایجاد شده باشد، نه… نه نشده؛ فقط دلم خیلى خسته و غمگین شده است.
انقدر غمگین و خسته که میل به ردیف کردن کلمات و دویدن جملات ندارد.
من این روزها از دنیاى مجازى سخت دلگیر و دلخورم!
مى‌ایند می‌نشینند کنج کنج دلت ناز مى‌کنند، عشوه مى‌ایند، دلبری‌ها مى‌کنند؛ بعد یک‌مرتبه و بدون دلیل، مى‌روند.
این روزها دلم هواى قایم شدن و مچاله شدن دارد.
باید باهاش راه بیام؛
چون یه عمره داره باهام راه میاد.
دوست دارم تو دستام بگیرمش
و با نفس‌هاى ارامم بهش بگویم:
-گنجینه‌ى عزیزم، تا همدیگه رو داریم، غصه نخور دلِ عزیزم، عزیزِ دلم.

***

دلم امروز نمى‌خواست بیدار شود.
نمى‌خواست به رنج‌هاى دیگران فکر کند.
نمى‌خواست به یاد بیاورد چه غم‌هایى در گوشه و کنارش پنهان شده است.
فقط مى‌خواست نباشد.
این روزها دلِ من حالش خوب نیست، مانند اوضاع اطرافیانم، مانند اوضاع کشورم، اوضاع جهان.
حالش خوب نیست.
مى‌روم سراغش؛ اما مرا مى‌راند و من تنهایش مى‌گذارم.
مى‌شناسمش؛ حتى نمى‌خواهد با من از غم‌هایش بگوید.
وقتى مدتى تنها مى‌ماند، نمی‌دانم با که دردِ دل مى‌کند که باز با قدرت عجیبش، اغوش باز مى‌کند به سوى تمام دل‌ها و درد دل‌ها.
دلم!
دلِ من، برایت دل تنگم، زودتر به سویم برگرد.


نویسنده : دخترعلی

موضوع : عاشقانه

ویراستار: nazy.8

تعداد صفحات : 34


لینک دانلود کتاب رمان

نظرات شما :

:: ارسال نظر