دانلود رمان در برابر باد

دانلود رمان در برابر باد

دانلود رمان در برابر باد

یک روز وقتی وارد کلاس شدم دیدم نسترن گوشه ای نشسته و به نقطه ای نامعلوم خیره شده. تا به حال نسترن را این گونه ندیده بودم. لبخند زنان کنارش نشستم و گفتم: سلام. نسترن توجهی نکرد. با تعجب دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم:-نسترن خانم نمی خوایی با من حرف بزنی! چی شده؟زمزمه وار گفت: -چی بگم


نویسنده:فرزانه تقدیری

موضوع:اجتماعی ، عاشقانه

طراح:Lady Green

تعداد صفحات:500

لینک دانلود رمان در برابر باد

نظرات شما :

:: ارسال نظر