دانلود رمان زخم خوردگان تقدیر

دانلود رمان زخم خوردگان تقدیر

دانلود رمان زخم خوردگان تقدیر

دختر جوان در گوشه اتاق کوچک و محقر نشسته بود و به شیطنت خواهر خردسالش نگاه میکرد خواهرکوچکشتلاش مینمود تا تکه اسفنجی را که بزور در سوراخ گردن عروسکش فرو کند و از آن بجای سر عروسک افتاده استفاده…

فاخته :

دختر جوان در گوشه اتاق کوچک و محقر نشسته بود و به شیطنت خواهر خردسالش نگاه میکرد خواهر کوچکش تلاش مینمود تا تکه اسفنجی را که بزور در سوراخ گردن عروسکش فرو کند و از آن بجای سر عروسک افتاده استفاده کند.

دختر جوان با نگاه خود تلاش خواهر کوچک را میکاوید و از اینکه او نمیتوانست عروسکی سالم داشته باشد بحالش دل سوزاند.

کودکی و طراوت دختر خردسال نگاه دختر جوان را متوجه گلهای سرخ و درشت پرده کرد که میرفتند در اثر تابش خورشید به زردی گرایند.

3خواهر دیگرش هنوز از مدرسه بازنگشته بودند و مادر نیز تا غروب بخانه باز نمیگشت.

دختر بلند شد و چروک لباس سیاه رنگش را صاف نمود این لباس بهترین لباسی بود که در اختیار داشت.

قدمت لباس به 4سال پیش و بزمان فوت پدرش میرسید.قد لباس کمی کوتاه شده اما نه آنقدر که نتواند از آن استفاده کند.

او پرده اتاق را کنار کشید تا آفتاب اتاقشان را گرم و روشن سازد .حیاط قدیمی و کهنه با حوضی سیمانی


نام رمان : زخم خوردگان تقدیر

نویسنده : فهیمه رحیمی

تعداد صفحات: 347

ژانر : عاشقانه ، اجتماعی ، هیجانی

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.