دانلود رمان عنکبوت سیاه

دانلود رمان عنکبوت سیاه

دانلود رمان عنکبوت سیاه

از متن کتاب:

منشی زیبای آقای بلارد وارد اتاق شد و با صدای دلنشینی گفت:

– قربان معذرت میخواهم، آقای استیونس آمده اند.

آقای بلارد عینک ذره بینی را از روی بینی بزرگ و گوشت آلود خود برداشت و درحالیکه لب پایینش به شکل مضحکی آویزان شده بود، چند لحظه به منشی زیبایش نگریست و بعد گفت:

– استیونس؟ آهان استیونس! بگویید وارد شود.

در همین موقع استیونس پیر با لحن مسخره ای گفت:

قربان مخلصتون اینجاست… نمی خواد زحمت بکشید.

بلارد اخمهایش را اندکی درهم کشید و از پشت میز بلند شد. با دو انگشت دست چپ اشاره ای به منشی کرد تا از اتاق خارج شود. آنوقت درحالیکه دست استیونس را می فشرد گفت:

– شما را تاحالا زیارت نکرده بودم.

استیونس با همان لحن مسخره جواب داد:

– حالا که دارید زیارت می کنید.


نویسنده: پرویز قاضی سعید

حجم: 4 مگابایت

تعداد صفحات: 178

لینک دانلود رمان عنکبوت سیاه

نظرات شما :

:: ارسال نظر