دانلود رمان همسر دهاتی من

دانلود رمان همسر دهاتی من

دانلود رمان همسر دهاتی من

خلاصه رمان همسر دهاتی من

رمان در رابطه با دختری روستایی است که مجبور به ازدواج با پسری جذاب، مغرور و مرفه میشود… .

بخش هایی از متن رمان همسر دهاتی من
با دیدن دختر روبروم با خشم بهش خیره شده بودم باورم نمیشد مادرم همچین زنی رو برام انتخاب کرده تا برام وارث بدنیا بیاره و بشه مادر بچه ام!
یه دختر بی کلاس و امل روستایی که دانشجوی خودم بود.

صورتش بی نقص بود اما بشدت کثیف و پر از مو ابروهای پر پشت و پهن از دیدن صورت پر مو و کثیفش داشت عقم میگرفت

من پسر جذاب و پولداری بودم که همه ی دختر ها آرزوی بودن باهام رو داشتن حالا مادرم یه دختر روستایی رو به عقد من در آورده بود یه دختر دهاتی رو به عنوان همسرم انتخاب کرده بود که فقط شب ها باهام همخواب بشه تا یه بچه بدنیا بیاره و بزرگش کنه.

با انزجار دستم و به سمتش دراز کردم و بازوش رو داخل دستم گرفتم و محکم فشار دادم که آخی گفت با خشم پرتش کردم روی زمین و بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم.

_پسرم کجا؟!
با شنیدن صدای مامانم با عصبانیت داد زدم؛
_فعلا اصلا نمیخوام حرف بزنم مامان!
و از خونه خارج شدم با عصبانیت سوار ماشین شدم و حرکت کردم چرا باید مامان یه زن دهاتی که چرک و‌کثافط ازش میباره رو به عقد من در بیاره.
آخه چرا باید همچین زن بی اصالتی رو برام بگیره.


تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 333 کیلوبایت

نوع فایل: pdf

نظرات شما :

:: ارسال نظر