دانلود قالب خبری ری هاب REHub 6.8.1 – Directory, Shop, Coupon, Affiliate Theme

دانلود قالب خبری ری هاب REHub 6.8.1 – Directory, Shop, Coupon, Affiliate Theme

دانلود قالب خبری ری هاب REHub 6.8.1 – Directory, Shop, Coupon, Affiliate Theme

رایگان REHub وردپرس – قالب وردپرس ترکیبی با افزایش وابسته، کوپن، توابع دایرکتوری + ECWID + WOOCOMMERCE تمدید + چند سازندهای و کاربر ارائه + EasyDigitalDownload + تازهی + تخم مرغ پشتیبانی سازنده + سهامداران لینک های محتوا

نال شده موضوع REHub وردپرس تم ترکیبی چند منظوره مدرن با مجله، وبلاگ، بررسی، دایرکتوری، ایجاد شده توسط کاربر، مغازه، و گزینه های وابسته است. این تاکید بر سبک مدرن، محتوای دارای گزینه های مختلف برای درآمد وابسته، کوپن و وب سایت بررسی، وب سایت مقایسه و فروشگاه های الکترونیکی و.


Free REHub WordPress Theme – Hybrid wordpress template with enhanced affiliate, coupon, directory functions + ECWID + WOOCOMMERCE EXTENDED + Multivendor and user submit + EasyDigitalDownload + BBPress + Content EGG + Affiliate links builder support

Nulled REHub WordPress Theme is a modern multipurpose hybrid theme with magazine, blog, review, directory, user generated, shop and affiliate options. It has emphasis on modern style, content and has different options for affiliate earnings, coupon and review website, comparison websites and e-shops.

REHub WordPress Theme Features

 • Support and extended functions for 3 shop plugin – Woocommerce, EDD, Ecwid
 • Powerfull community functions and support for Buddypress, Mycred
 • Frontend posting, frontend reviews
 • Customizable filter panel
 • Coupon functions (for posts and for woocommerce)
 • 5 different design layouts for woocommerce offers: grids, columns, sliders, carousels
 • Visual composer is bundled with >20 custom content modules
 • MDTF plugin is bundled with extended support. Plugin is useful for creating filter searching and specifications.
 • User login/register popups and custom author template
 • Extended user review system
 • Hot metter, favorites, post report, like or not scripts
 • RTL support
 • JSON-LD schema
 • Option to use Adsense optimized layout
 • Quick specifications from Icecat
 • Custom badge system
 • Brand archive
 • Printable coupons
 • Custom ajax search
 • Good speed
 • All functions are good also on mobiles

The download link has been removed

نظرات شما :

:: ارسال نظر