دانلود مجموعه متون و اسناد تاریخی: قاجاریه

دانلود مجموعه متون و اسناد تاریخی: قاجاریه

دانلود مجموعه متون و اسناد تاریخی: قاجاریه

موضوع آثاری که نشر تاریخ ایران منتشر می کند، اختصاص دارد به متون، اسناد، و پژوهش های تاریخی در باب گذشته ایران. این آثار تحت عنوان “مجموعه متون و اسناد تاریخی” و “مجموعه پژوهش های تاریخی” ارائه می شوند. ویژگی این آثار، اختصاص آنهاست به زمینه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخ اقتصادی ایران. هدف از نشر این آثار، شناخت کم و کیف گذران مردم است در ایران گذشته که چسان زیستند، بر چه بودند و برایشان چه رفت.


به کوشش: ایرج افشار، محمدرسول دریاگشت

حجم: 29 مگابایت

تعداد صفحات: 514

لینک دانلود مجموعه متون و اسناد تاریخی: قاجاریه

نظرات شما :

:: ارسال نظر