دانلود کتاب آبتین و هفت لوح زرین

دانلود کتاب آبتین و هفت لوح زرین

دانلود کتاب آبتین و هفت لوح زرین

وقتی آبتین به طرف کوچه ای که پاتوق ولگرد ها بود می رفت، سیب قرمز گاز زده ای در دست داشت؛ با رسیدن به ابتدای کوچه، ردیفی از ولگرد ها با لباس های کثیف، در دو طرف کوچه نشسته بودند، ناگهان حرف عمه اش به یادش آمد: هرگز پایت را آنجا نگذار، ولی برای او فرقی نمی کرد که به حرف عمه یا شوهر عمه اش، گوش کند یا نه، چون او می رفت تا به پدر و مادرش برسد!

چند ثانیه ای به ته مانده ی سیب قرمز نگاه کرد، با تمام قدرت آن را به طرف جوی آبی که صد متر با او فاصله داشت پرتاب کرد، سیب روی هوا چرخ می خورد و با هر بار چرخشش، آن قسمتی را که آبتین گاز زده بود، پُر می گشت، تا این که وقتی به جوی آب رسید، یک سیب کامل بود! پیرزنی که چشم راستش کور بود و دماغ عقابی بزرگی داشت، آن را از درون آب برداشت و در سبدش کنار سایر سیب ها قرار داد.


نویسنده: علیرضا احمدی

تعداد صفحات: 217

حجم فایل: 2 مگابایت

نوع فایل: pdf


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر