دانلود کتاب آینده یک پندار زیگموند فروید

دانلود کتاب آینده یک پندار زیگموند فروید

دانلود کتاب آینده یک پندار زیگموند فروید

از دیدگاه فروید دین روان آزردگی جهانی نوع انسان است و تجلیات دینی را صرفاً باید نمونه ای از علایم روان رنجوری در افراد بازشناخت.

او مسئله ایمان به خدا را، تثبیتی از یک آرزوی حفاظت و حمایت توسط وجودی پدرگونه می داند (ایده خدای قادر مطلق را به عنوان تجلیل جمعی از انگاره پدر فردی تفسیر می کند)، بیان میلی برای کمک شدن و نجات یافتن، در حالی که بشر با بیدار شدن از پندارهای کودکانه و بکار بردن خرد و مهارت خود، اگر نتواند خود را نجات دهد، لااقل می تواند به خویشتن کمک کند.


نویسنده: زیگموند فروید

مترجم: هاشم رضی

حجم: 3 مگابایت

تعداد صفحات: 274

لینک دانلود کتاب آینده یک پندار زیگموند فروید

نظرات شما :

:: ارسال نظر