دانلود کتاب استخراج تاریخ در نظم

دانلود کتاب استخراج تاریخ در نظم

دانلود کتاب استخراج تاریخ در نظم

کتاب استخراج تاریخ در نظم اثر محمد ابراهیم خلیل با ترجمه احمد علی کهزاد است؛ یکی از فنون ادبی که شعرای ما را قادر به ثبت و ضبط تاریخ و قوع بسیاری از واضعات و پیش آمدها ساخته و ایشان از این راه کمک حساسی به مور خان نموده اند تعیین ماده تاریخ است به حساب ابجد که به اسلوب و شیوه خاصی که معرف ذوق و ابدع و ابتکار قوه تخیل شخصی است در لفافه کلمات و جمله ها در مصرع ها و فرد ها گنجانیده شده میشود.


نویسنده: محمد ابراهیم خلیل

به اهتمام: احمد علی کهزاد

موضوعات: یکی از فنون ادبی که شعرای ما را قادر به ثبت و ضبط تاریخ و قوع بسیاری از واضعات و پیش آمدها ساخته و ایشان از این راه کمک حساسی به مور خان نموده اند.

حجم: 7.1 مگا بایت (MB)

قالب کتاب: PDF – پی دی اف


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر