دانلود کتاب استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران

دانلود کتاب استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران

دانلود کتاب استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران

این کتابی است درباره ی یکی از مهمترین دوره های تاریخ ایران و روزگاری که ستیز قشرهای گوناگون طبقات استثمارگر کشور به استقرار دیکتاتوری رضاخان پهلوی انجامید. رویداد هایی که ی آید , انچنان که بسیاری از مولفان کنونی ایران اگاهانه و نااگاهانه مدعی هستند, پی امد « تلاش های قهرمانانه » یک فرد ( رضاخان ) نبوده است. این رویداد ها زاییده شرایطی است چندین ساله , که در زمینه های اجتماعی و اقتصادی در ایران پدید امده بود. شکست سیاسی داخلی و خارجی رضاشاه در سال 1941 ( سوم شهریور 1320 ), « آبروی » شاه و نظامی را که در ایران بود بر باد داد. هنگام جنگ دوم جهانی و به ویژه دوران پس از ان, ناخرسندی از فشار سنگین اقتصادی و سیاست تجاوز کارانه خارجی ایران که از شرکت در پیمان های جنگی و دریافت « یاری » نظامی امریکا سرچشمه می گرفت, در کشور اوج یافت و …


نویسنده : ا.س.ملیکف

مترجم : سیروس ایزدی

انتشارات : نشر امیرکبیر

زبان : فارسی

فرمت : PDF

حجم : 4.3 MB

صفحات : 129


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر