دانلود کتاب اسلام و تجدد

دانلود کتاب اسلام و تجدد

دانلود کتاب اسلام و تجدد

نوشته های مختلفی با مسائلی متنوع و با روش ها و رویکردهای متفاوت در باب اسلام و مدرنیته نوشته شده است. برخی از این نوشته ها هرچند منفی که به طرفداریِ افراطی از مدرنیته غربی نگاشته شده از قوت و دقت بیشتری برخوردار بوده است و همین نیز موجب رواج مدرنیته و اندیشه مدرن در میان طبقات اندیشمند جامعه گشته است. در مقابل نوشته هایی نیز بوده اند که علی رغم انگیزه های ارزشی, در نگاه انتقادی به غرب و تجدد، جدی ترین و عمیق ترین مسائل دینی را به سادگی و سهل انگاری سوق داده، نوعی بدبینی به نقدِ مدرنیته غربی را به وجود آورده اند. طرح ناشیانه و خامِ آیات و روایاتی که در مورد علم و زندگی وجود دارد نه فقط مشکل اسلام و تجدد را حل نمی کند, بلکه راه را بر تحلیل های جدی تر فرو بسته و زحمت محققان را دو چندان کرده است.
یکی از نوشته هایی که اخیراً منتشر شده کتاب اسلام و تجدد از آقای مهدی نصیری است.


نویسنده: مهدی نصیری

حجم: 4 مگابایت

تعداد صفحات: 391


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر