دانلود کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها شیر محمدی

دانلود کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها شیر محمدی

دانلود کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها شیر محمدی

تالیف: دکتر علی حاج شیرمحمدی

تعداد صفحات: 488

حجم فایل: 41 مگابایت

فهرست مطالب

 • فصل اول: سازمانهای صنعتی و تولیدی
 • فصل دوم: مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها
 • فصل سوم: انواع سیستمهای کنترل موجودی
 • فصل چهارم: مقدار اقتصادی سفارش
 • فصل پنجم: نقطه سفارش و مقادیر ذخیر
 • فصل ششم: اصول پیش بینی
 • فصل هفتم: سفارشات دوره ای – مدلهای معین
 • فصل هشتم: مقدار سفارش و فواصل زمانی بین سفارشات در سیستمهای سفارشات دوره ای
 • فصل نهم: سیستمهای سفارش مستمر (نقطه سفارش با تابع) مصرف غیر خطی و معین
 • فصل دهم: سیستم های سفارشات مستمر (نقطه سفارش) با تقاضای احتمالی
 • فصل یازدهم: سیستمهای سفارشات دوره ای با مصرف احتمالی
 • ….

لینک دانلود کتاب اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها شیر محمدی

نظرات شما :

:: ارسال نظر