دانلود کتاب اقتصاد خرد

دانلود کتاب اقتصاد خرد

دانلود کتاب اقتصاد خرد

بین اقتصاد خرد و کلان تفاوتی ساده وجود دارد. مطالعه اقتصاد در سطح یک فرد یا یک شرکت و با مقیاس محاسبه کوچکتر اقتصاد خرد ، و مطالعه کلیت اقتصاد ملی با مقیای محاسبه بزرگتر ، موضوع اقتصاد کلان می باشد. در اقتصاد خرد اینگونه توضیح داده شده که کتاب اقتصاد خرد 1 متمرکز بر مسائل سیستم حسابداری است که بر افراد و شرکت اثر می گذارد. مسائلی مانند تاثیر قوانین بر کسب و کار یا مطالعه عرضه و تقاضا برای یک محصول

فهرست مطالب:
فصل اول: تقاضا، عرضه، تعادل
فصل دوم: کشش
فصل سوم: نظریه رفتار مصرف کننده
فصل چهارم: نظریه رفتار تولید کننده
فصل پنجم: هزینه
فصل ششم: بازار رقابت کامل
فصل هفتم: بازار انحصار کامل فروش
فصل هشتم: بازار رقابت انحصاری و انحصار چندقطبی فروش
فصل نهم: بازار عوامل تولید
فصل دهم: سوالات سایر مباحث
ضمیمه
کنکورهای آزمایشی
پاسخ کنکورهای آزمایشی
پاسخ خودآزمایی ها
سوالات اقتصاد خرد دانشگاههای دولتی سال 1385
درستنامه
منابع و مآخذ


نویسنده: محسن نظری

حجم: 20 مگابایت

تعداد صفحات: 200

نظرات شما :

:: ارسال نظر