دانلود کتاب النصیر لمن استنصر فی النحو

دانلود کتاب النصیر لمن استنصر فی النحو

دانلود کتاب النصیر لمن استنصر فی النحو

در بخشی از کتاب النصیر لمن استنصر فی النحو می خوانیم:

اسم از لحاظ تعریف و عدم تعریف به دو قسم تقسیم می‌شود:

١. نکره

شارح در اینجا برای نکره دو تعریف ذکر کرده است:

الف): نکره اسمی است که «آل» تعریف قبول می‌کند و به وسیله آن معرفه می‌شود. مانند الرجل». بنابراین «عباس» نکره نیست زیرا به سبب «ال» معرفه نشده است.

ب) : نکره اسمی است که خودش «آل» تعریف قبول نمی‌کند، اما معنای آن می‌تواند «آل» را قبول کند. مانند «دو» زیرا معنای آن که «صاحب» باشد توانایی قبول «ال» تعریف را دارد.

إشکال: این تعریف شارح به دلیل عدم جامعیت دارای اشکال است، زیرا آسمانی وجود دارند که نه خودشان «ل» تعریف قبول می‌کنند و نه معنایشان، این أسماء عبارتند از:

الف) حال. مانند «جاء زید راکبا»

ب) تمییز. مانند «اشتریت رطلا عسلا»

ج) اسم لامی نفی جنس. مانند «لا رجل عندنا»

د) مجرور رب. مانند «رب رجل کریم لقیته»

و البته ایراد دیگری که بر شارح وارد است این است که این تعریف مانع نیست زیرا اعلامی هستند که «آل» تعریف را قبول می‌کنند. مانند: «الیهود و المجوس».

کلمات کلیدی: آموزش نحو مقدماتی، صرف و نحو عربی pdf، آموزش علم نحو، آموزش صرف و نحو عربی به زبان ساده، زبان عربی، آموزش زبان عربی، آموزش زبان عربی pdf، دانلود کتاب آموزش زبان عربی، کتاب آموزش زبان عربی pdf، آموزش قواعد زبان عربی pdf، دانلود کتاب آموزش قواعد عربی، دانلود کتاب آموزش مکالمه زبان عربی، دانلود آموزش زبان عربی


نویسنده: علی نصیری

موضوع: کتاب‌های آموزش زبان

تعداد صفحات: 360 صفحه

فرمت: PDF

زبان: فارسی

لینک دانلود کتاب النصیر لمن استنصر فی النحو

نظرات شما :

:: ارسال نظر