دانلود کتاب انقلاب ظفار و تحولات خلیج

دانلود کتاب انقلاب ظفار و تحولات خلیج

دانلود کتاب انقلاب ظفار و تحولات خلیج

انقلاب ظفار مولود یک سلسله شرایط عینی و تحولات است که در سالهای اخبر در منطقه خلیج و خاورمیانه بروز کرده است. رشد آگاهی انقلابی خلقهای منطقه، تجربه شکست “ناسیونالیسم کلاسیک عربی”، رشد بورژوازی عربی که تا به حال در جریان مبارزات خلق عرب دم از استقلال میزد و آشکار شدن تضادهای بنیادین وی با منافع توده، اوج گرفتن نبرد پیگیر خلق فلسطین، اینها همه عوامل اساسی آغاز جنبش مسلحانه در ظفار بود. جنبشی که هدف آن بسیج توده ها و ترکیب صحیح دو وظیفه استراتژیک می باشد:

– مبارزه علیه امپریالیسم

– پیکار علیه نظام فئودالیسم و ارتجاع دست نشانده داخلی


تالیف و انتشار: کمیته فلسطین

حجم: 6 مگابایت

تعداد صفحات: 124

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.