دانلود کتاب باغ زمستان – پابلو نرودا

دانلود کتاب باغ زمستان – پابلو نرودا

دانلود کتاب باغ زمستان - پابلو نرودا

دون شک پابلو نرودا یا نفتالی ریکاردو رهیس باسو آلتو یکی از واقعی ترین و مردمی ترین چهره های ادبیات جهان است که تمام عمرش را صرف مبارزه و سیاست خلق شیلی کرد و زندگی درد اور تبعید و بازداشت را به جان خرید.جاودانگی او عمدتا مرهمون گرایشات انسانی و مردمی اوست. خوانندگان شعرهای نرودا باید در خواندن ان ها دقت بیشتری به کار ببرند تا بتوان معانی شعرهای او را متوجه بشوند.

فهرست مطالب کتاب:

  • خودخواه
  • پوست درخت غان
  • پرنده
  • صداهای اقیانوس
  • پرنده
  • باغ زمستان
  • سپاس های بسیار

باغ زمستان

اواره مردمی پابلو شاعر به گستره جهانی است.او نه تنها شاعر محبوب ستمدیدگان امریکای لاتین بله تمام جهان است.


لینک دانلود کتاب باغ زمستان

نظرات شما :

:: ارسال نظر