دانلود کتاب بدایع و بدعتها و عطا ولقای

دانلود کتاب بدایع و بدعتها و عطا ولقای

دانلود کتاب بدایع و بدعتها و عطا ولقای

کتاب بدایع و بدعتها و عطا ولقای اثر نیما یوشیج است. وی به این اعتبار که شعرش در قلمرو شعر ناب و بری از آمیختگی و آلودگی است و سرشار از عصمت و صفای روستایی،به باباطاهر می ماند؛ مخصوصا حساسیت و سوز سخنش، و به این اعتبار که در کُنه اعراض تصاویر و تماثیل و واقعیات عینی، جوهر شعرش متکی به قائمه ی فکری و عمق درد های بشری است و جهان بینی دارد، به خیام می ماند، البته بی قاطعیت و صراحت خیام که از لطائف هنر اوست ، بلکه با الهامی غالبا معتدل، و این ابهام زائیده ی همان بیان تمثیلی و تویه دار و عینی اوست.


نویسنده: نیما یوشیج

موضوعات: نقطه تحول + هماهنگی و ترتیب + عینیت و ذهنیت + مسمط دهخدا + نیما و شیوه های مقدماتی

حجم: ۱۳٫۱ مگا بایت (MB)

قالب کتاب: PDF – پی دی اف


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر