دانلود کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری

دانلود کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری

دانلود کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری

نویسنده: زینب شهری

حجم: 2 مگابایت

تعداد صفحات: 152

بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری (با توجه به اسناد بین المللی و ایران)

فهرست مطالب:

بخش اول: تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری

فصل اول: تعاریف، مفاهیم

فصل دوم: مبانی نظری

بخش دوم: حقوق قابل عدول و غیرقابل عدول متهم و حق برخورداری از وکیل در شرایط اضطراری

فصل اول: حقوق غیرقابل عدول متهم در دادرسی کیفری

فصل دوم: حقوق قابل عدول متهم در دادرسی کیفری

فصل سوم: حق داشتن وکیل در شرایط اضطراری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران


لینک دانلود کتاب بررسی حق برخورداری از وکیل در دادرسی کیفری در شرایط اضطراری

نظرات شما :

:: ارسال نظر