دانلود کتاب تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم

دانلود کتاب تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم

دانلود کتاب تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم

این اثر شامل گفتارهایی است در تاریخ فکر: نخستین بنیاد شهرهای آزاد، اندیشه اجتماعی و سیاسی، قانون کنستی توسیون، جنبش عقلی و طبیعی، انتقاد عقل تاریخی – مجموعا در محدوده مشخص تاریخی: از سومر تا کِرِت و خِطّی و کارتاژ و ایونی و یونان و روم. به رویهم مبحثی است در حرکت فکر و مدنیت و فلسفه حکومت. در این مقولات و درباره دیگر موضوع های این مبحث وسیع – مقالات و رسالات تخصصی فراوان نوشته شده با نظرگاههای گوناگون. تحقیقات جدید خاصه در چهل پنجاه سال اخیر، آرای پیشینیان را در سیر و دانش و فکر و ماهیت بنیادهای سیاسی جامعه های کهن دگرگون کرده است. توجه من هم در درجه اول معطوف به مطالعات تازه و آرای نو است.

فهرست سرفصل های کتاب:
مقدمه
جامعه سومری
نشر فرهنگ و مدنیت، ابتکار کنستی توسیون و نظریه سیاسی
شهرهای خودمختار در کرانه آسیای صغیر و اژه: “ایونی”
نظام سیاسی آتن
کنستی توسیون روم: تحول آن از جمهوری تا امپراطوری
انتقاد عقل تاریخی: از سومر و بابل تا یونان و روم


نویسنده: فریدون آدمیت

حجم: 5 مگابایت

تعداد صفحات: 256


لینک دانلود کتاب

نظرات شما :

:: ارسال نظر