دانلود کتاب تاریخ قرن بیستم – ریچارد بولییت

دانلود کتاب تاریخ قرن بیستم – ریچارد بولییت

دانلود کتاب تاریخ قرن بیستم - ریچارد بولییت

نویسنده: ریچارد بولییت

مترجم: محمد رفیعی مهرآبادی

حجم: 22 مگابایت

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 1001

درباره کتاب

در حالیکه کتابهای تاریخ قرن بیستم معمولا از نوع تاریخ عمومی می باشند و سیر تاریخ تحولات را (با اشاره کوتاهی به سایر موضوعات) روایت و مرور می کنند، کتاب حاضر از این ویژگی برخوردار است که روش مزبور را به کار نگرفته، و بر عکسف تاریخ قرن بیستم را به لحاظ موضوعات مطرح در این قرن (مانند فرهنگ عالی و مردم پسند، دین، ورزش، ملی گرایی، مسئله زنان، امپریالسیم و استعمار زدایی، نظم بین المللی و…) به طور مستقل و در غالب فصل های جداگانه بررسی و تحلیل کرده است.

برخی عناوین کتاب عبارتند از:

  • فرهنگ عالی
  • فرهنگ همگانی
  • مسئله زنان
  • دین
  • ورزش: بازی و سیاست
  • قومیت و نژاد پرستی
  • امپریالسیم و استعمار زدایی
  • ملی گرایی
  • سوسیالیسم و کمونیسم
  • و….

لینک دانلود کتاب تاریخ قرن بیستم

نظرات شما :

:: ارسال نظر