دانلود کتاب تاریخ لوئی چهاردهم

دانلود کتاب تاریخ لوئی چهاردهم

دانلود کتاب تاریخ لوئی چهاردهم

ولتر در ایام اقامت خود در دربار فردریک کبیر به سال 1751 کتاب «عصر لوئی چهاردهم» را در برلین منتشر ساخت. او می دانست که تنها در آلمان و در پناه حکومت فردریک کبیر می تواند این کتاب را به چاپ رساند و در 31 ماه اوت به ریشیلیو چنین نوشت:

آیا می دانید که در پاریس هیچ بازرس مطبوعاتی نیست که خود را به مثله کردن یا جلوگیری از شر کتابها و نوشته های من ملزم نداند؟

فروش کتاب لوئی چهاردهم در فرانسه با تحریم مواجه شد. ناشران هلندی و انگلیسی بارها و بارها دزدانه آن را به چاپ رساندند و پولی بابت حق التالیف به ولتر ندادند. این بار ولتر ناگزیر با کتابفروشان چون سران دولت و کلیسا به مبارزه برخاست.

عصر لوئی چهاردهم کاملترین و بی طرفانه ترین اثر ولتر است. ولتر در 1732 به اندیشه نوشتن این کتاب افتاد. دو سال بعد تصنیف آن را آغاز کرد…


نویسنده: ولتر

مترجم: علیقلی کاشانی

به اهتمام: جمشید کیانفر، علیرضا ارفع زاده

حجم: 12 مگابایت

تعداد صفحات: 334

نظرات شما :

دیدگاه ها بسته شده اند.